Cosme ELIIT Projesi 2. Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 02.02.2021 tarih ve 1048 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu Arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmekte olduğu ve duyurularının yapıldığı bildirilmektedir.

COSME kapsamında yer alan “ELIIT Projesi (European Light Industries lnnovation and Technology Project)” çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin detaylı bilgiye ekte yer verilmektedir. Programa başvurulması durumunda üyelerimizin ilgili süreçlerle ilişkin gelişmeleri e-posta ile (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

×