Didim Ticaret Odası Kalite Denetimini Başarıyla Tamamladı

Didim Ticaret Odasının çalışmalarında verimliliği arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla sahip olduğu İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için gözetim tetkiki yapıldı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan tetkik neticesinde belgenin geçerliliğinin devam etmesine karar verildi.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik görevlisi Şahap Gürler Paşa tarafından yapılan tetkikte, hazırlanan dokümanlar ve uygulamalar incelendi.

Yönetim ve personelin hazır bulunduğu açılış ve kapanış toplantısında TSE Baş Tetkik Görevlisi Paşa denetim hakkında bilgiler paylaştı. Didim Ticaret Odası Yönetimine ve personeline, hizmet safhasının her aşamasında kaliteye verilen önem ve sisteme sahip çıkılması nedeniyle teşekkür etti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş kurum olarak kalite yönetim sisteminin gereklerinin sağlanması ve kuruma katkısının azami düzeyde olması için gayret gösterdiklerini, sahip olunan belgenin geçerliliğinin devam etmesi için hizmet kalitesini sürekli arttırmaya çalıştıklarını ifade etti.  

×