Didim Ticaret Odası Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 2018 Nisan ayında yapılacak olan Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine ilişkin

 Paylaş

Sayın Üyemiz,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 2018 Nisan ayında yapılacak olan Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine ilişkin 5174 sayılı TOBB Kanununun 83. ncü maddesi gereği, seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.
Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme hem de seçilebilme listelerinde yer alamayacaklarından, seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve üyelerimizin mağdur olmamaları için, Odamız kayıtlarındaki Vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri ile vergi mükellefiyet durumlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarını 9 Mart 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında Odamıza gelerek kontrol etmeleri gerekmektedir.Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Odamıza daha önce hiç vergi hesap (sicil) numarası bildirilmemiş olanlarla hatalı veya vergi dairesi ve numarası boş olan kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile vergiden muaf olan üyelerimiz için de muafiyet belgesi ile yapılması gerekmektedir.Belirtilen süre içinde kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.
Ayrıca Oda’mız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinde itibaren 9 Mart 2018 Cuma gününe kadar üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit etmeleri, kendi durumları ile Odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttirmeleri gerekmektedir.
Düzeltme işlemi Ticaret sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzeltilecek, oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu ve Yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğinceOdamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Oda’mızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim kurulu tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.Üyelerimizin odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
Üyelerimize Önemle duyurulur.
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı

didimto, oda seçimleri, tobb, meclis, yönetim kurulu

Diğer Haberler