Didim Ticaret Odası Yerel Seçim Süreci Hakkında Basın Toplantısı Yaptı


Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Meclis Başkanı Mete Telyakar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Hikmet Atilla ve Ebubekir Apaydın, Meclis Başkan Yardımcısı Tevfik Güroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kartal Ticaret Odasını seçim süreci ile ilişkilendiren iddialar hakkında basın toplantısı yaptı.

 Paylaş

“Kamuoyunda oluşan yerel seçim sürecinden kaynaklı bilgi kirliliğinden dolayı böyle bir basın toplantısı yapmak hasıl oldu” diyerek sözlerine başlayan Erbaş “Ticaret Odasının konusu ne siyasettir ne yerel seçimlerdir ne genel seçimlerdir. Ticaret Odası kanunla kurulmuş bir kuruluş olarak hem bir STK hem de kamu kurumu tüzel kişiliği niteliğinde görevini yapan Didim turizmi için, Didim siyaseti için, sorunlarının çözümü için, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde hareket eden, göreve geldiğimiz günden beridir de buna özen gösteren bir kurumdur” dedi.
Erbaş sözlerine şu şekilde devam etti. “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa gerek kamu kurumlarımıza, gerek tüm siyasi partilerimize gerek STK’lara, gerek tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza kapımız açık oldu. Ziyaretlerimize geldiler görüşlerini ifade ettiler değişik çalışmalar ve toplantılar yaptık, bu görüşmeler son derece yapıcı ve faydalı oldu bizler de Ticaret Odası olarak içinde bulunduğumuz dönemler içerisinde bizi davet eden her kuruma kuruluşa ve siyasi partilere ve üyemize ziyaretlerde bulunduk, davetine icabet ettik. Seçildiğimiz günden bu yana, Ticaret Odasının yapması gerektiği gibi ilk iş olarak, Odamızın kendi sorunlarını çözmeye çalıştık. İşleyişi ile ilgili düzenlemeler yaptık. Üyelerimizin sorunlarıyla meşgul olduk. Ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemen gelir gelmez, Odamızın imkânları olmamasına rağmen meclis üyelerimizden borçlanmak sureti ile üyelerimize nefes kredisi kullandırma konusunda gayretimiz oldu. Meclis üyelerimiz borç verdiler onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sayede ilave dört buçuk milyon lira civarında uygun koşullarda nefes kredisi kullandırdık. Böylece 11 milyon liralık bir nefes kredisini yaklaşık yüzde 12 faizle kullandırılmış oldu. Bu noktada çok ciddi bir çalışma yaptık.
Ticaret Odası seçimleri sürecinde oluşturduğumuz ekipte yer arkadaşlarımızın her biri kendi işinde başarılı olmuş, kendi duruşu, kimliği, üyelerimizin takdiri ve teveccühü ile bu göreve seçilmiştir. Seçilirken de hiç kimsenin siyasi düşüncesine bakılmadı hiçbir siyasi partiden görüş alınmadı. Didim’in sorunları etrafında Ticaret Odasını yeniden örgütlemek, üyelere faydalı hale getirmek temelinde bir kadroyla Ticaret Odası seçimlerini başarıyla, çok büyük bir oy oranıyla kazandık. O günden bu yana da seçim sürecinde arkadaşlarımızla oluşturduğumuz perspektif ne ise onun üzerine çalıştık. İlk önce Didim platformu oluşturma sürecini belediyemizle STK’larımızla Odalarımızla beraber oluşumunu tamamladık. Didim’de ortak aklın harekete geçme noktasında bir süreç oluşturduk. Turizmden ticarete, kentleşmeden, tarıma kadar Didim tüm sorunları ile meşgul olduk ve meşgul olmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde seçim sürecinin başından beri ifade ettiğimiz ve olması gerektiği gibi gerek Didim Belediyesi, gerek büyükşehir belediyesi, gerek Kaymakamlığımız, gerek Valiliğimiz, gerek ilgili Bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.
Geçtiğimiz haftalarda sizlerin de takip ettiği, kamuoyu ile paylaşma ve çözümünde yardımcı olduğunuz Aydın 1/ 25 bin nazım imar planı çalışmaları sürecinde ve sonrasında başlayan spekülasyonlar oldu. Bizim ilçe ve Büyükşehir Belediyemizle üyelerimizin sorunlarını çözmeye yönelik Didim’in sorunlarını, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik görev icabı yapmamız gereken adımları attığımızdan dolayı bir takım ilgili ilgisiz ithamlarla karşı karşıya kaldık. Öncelikle şunu söylüyorum bizler Ticaret Odası olarak yaptığımız işlerden veya ortaya koyduğumuz düşüncelerden dolayı itham altında kalmadık. Tam tersine bir takım insanların bir takım niyetlerinden dolayı üzülerek gördük ki Ticaret Odasını bir siyasi sürecin içerisine çekmek istiyorlar. Ticaret Odası bu siyasi sürecin içerisine girmemiştir ve girmeyecektir. Bizim arkadaşlarımızın her birinin şahsına ait çok değerli fikirleri, düşünceleri, siyasi görüşleri vardır. Olması da tabiidir ve onları bu görüşlerinden dolayı hiç kimse tenkit edemez. Onların kendi görüşleri kendilerini bağlar. Elbette siyasette de yerel seçimlerde bir tercihte bulunacaklardır. Bu arkadaşlarımın kendi tercihleridir. Bizim Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulunda görev alan 51 kişilik bir kadromuz var. Bizler Ticaret Odası olarak herhangi bir siyasi çalışma içerisinde bulunmadık bulunmayız, bu yasal olarak da mümkün değildir.
Bir takım insanların algı operasyonu yürüttüğünü, ama bunun kurumlarımıza zarar verdiğini de ifade etmek istiyorum. Bu algı operasyonu geçer, seçimler biter ama kurumlarımız bizim gözbebeğimizdir. Biz kurumlarımıza zarar vermemeliyiz. Bu Ticaret Odası içinde diğer Odalarımız için de diğer STK’larımız için de geçerli. Elbette bizler de bu süreçte son derece dikkatli olmalıyız. İtinalı davranmalıyız. O sorumluluğumuz var. Üyelerimizi temsil eden üyelerimizin verdiği oylarla seçilen ve üyelerimizin her birisinin ayrı görüş taşıdığı bir ortamda bizim kurumsal olarak bir siyasi çalışma yürütmemiz zaten beklenemez.
1/25 binlik Plan sorunlarının çözümü sürecinde gayet tabi ilçe ve büyükşehir belediyemizle işbirliği içerisinde süreci yürütecektik görevdeki Didim Belediye Başkanımız kim ise Büyükşehir Belediye Başkanımız kim ise partisine bakılmaksızın bu süreci onlarla yürütmemizden daha tabii bir şey olamaz bundan dolayı Ticaret Odasını tenkit etmek son derece yanlıştır. Bir diğer konu o planların devamında 1/100 bin ölçekli planlarda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi gereken, değiştirilmesi gereken kısımlar kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar kaldı. Bu konuda da Belediyelerimiz ve Aydın Milletvekillerimiz ile görüşerek gerekirse ziyaret edilerek Bakanlığımızı da ziyaret ederek orada eksik kalan kısımların çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından plan değişikliği yapılarak düzeltilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Onu da o noktada takip edeceğiz
Bir diğer konu ilçe turizmiyle ilişkili önemli projeler var, beklediğimiz yatırımlar var, daha önceden gerçekleşmiş tahsisler var. Bu çerçevede turizm ve yatırımla ilgili konuları Kültür ve Turizm Bakanımıza aktardık. Bakanımızla son derece faydalı, olumlu ve ön açıcı, geleceğe matuf işbirliği içeren bir görüşme gerçekleştirdik. O süreçte de bazı konularda genel müdür yardımcımızla daire başkanımızla sayın bakanın talimatıyla aramızda doğrudan kanal oluşturduk. bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Dolayısı ile biz Bakanımızın partisine bakarak tercih yapma durumunda bulunabilir miyiz? Herkesin vicdanına söylüyorum. Didim Ticaret Odası Kültür ve Turizm bakanıyla yada yarın başka Bakanlarımızla da partisinin amblemlerinden dolayı tercih yapması mümkün olabilir mi tabi ki olamaz.
Ticaret Odası Yönetimi buraya görev için seçilmiştir. Tüm kurumlarla işbirliğine gitmek durumundadır. Devlet işleyişinin ve hiyerarşik yapısının nasıl işlediğini sizler de bizlerde gayet iyi biliyoruz. Biz o hiyerarşik sisteme uyarak sorunlarımızı çözüm önerilerimizle beraber ilgili kurumlara iletmek ve karar alıcıları harekete geçirmek için talep eden olmak durumundayız diyerek sözlerini sürdüren Erbaş, bunu bugün de yapmıyoruz diyerek, daha önce 1999 – 2009 yılları arasında Ticaret Odası Başkanlığı döneminde çözüme ulaştırdıkları sorunlarda izlenen yollar hakkında bilgiler paylaştı. O dönem de Belediye Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile partisine bakılmaksızın birlikte hareket ettiklerini belirtti.
Erbaş; Yerel seçimlerin güzel bir ortamda sakin ve huzurlu bir şekilde karşılıklı saygı ve sevgi ile sükunet içerisinde geçmesini umut ettiğini belirtti. Vatandaşlarımızın hangi partiden hangi kişiyi ilçe ve büyükşehir belediye başkanı seçerse seçsin Ticaret Odası olarak onlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz ve etmek zorundayız. Bu konuda ne belediyenin ne Ticaret Odasının keyfi bir tutumu olamaz, dedi.
Erbaş, Didim Platformu'nu kurduklarını ve burada Didim’in tüm sorunlarının ele alındığını ifade ederek, “Burada ele alınan sorunların çözümüyle ilgili Bakanlık, Valilik, Belediye ve Kaymakamlık gibi hangi kurumla görüşülecekse görüşürüz. Bunun takiplerini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Atilla da Didim için bundan önce de işbirliği ile gerçekleşen ve netice alınan girişimlere örnek verdi. Tek hedeflerinin Sivil Toplum Kuruluşları Yerel Yönetim Merkezi İdare ve Odaları bir araya toplamak ve bir arada hareket ettirmek olduğunu bunu geçmişte de zaman zaman gerçekleştirebildiklerini vurguladı. “Ortaklaşa hareket ettiğimiz zaman Didim’e hizmet etmede bunu başarabiliriz. Ruhen ve bedenen bu algıyı oluşturmadıktan sonra Didim’e hizmet etmede başarılı olabileceğimize inanmıyorum, dedi.
Ticaret Odası Yönetimi katılan Basın Mensuplarına teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.Diğer Haberler