Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklikler Hakkında Duyuru


TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan

 Paylaş

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde" yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer almaktadır: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen "d" bendi ile "Malın satış fiyatı ve birimfiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin" ve "e" bendi ile "Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin" etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale getirilmiştir.5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen "e" bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için ''yerli üretim logosu" kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere " https://tuketici.ticaret.gov.tr/

fiyat etiketi, duyuru

Diğer Haberler