Aydın Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları


Aydın Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan 2017 Yılı Aydın Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları aşağıdadır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur

 Paylaş

Aydın Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan 2017 Yılı Aydın Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları aşağıdadır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur
2017 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için "Aydın Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu" 10.08.2017 tarihinde Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır.
1-5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri bitki sağlığı ve gıda ve yem kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile 21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
2-2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda Aydın iline kurbanlık hayvan girişlerinin 14.08.2017 tarihinden itibaren izin verilmesine,
3-İlimize giriş noktalarında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına,
4-Yıl boyu denetim ve kontrolü yapılan Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında 14.08.2017- 14.09.2017 tarihleri arasında, İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine oluşturulacak ekipler tarafından, sorumluluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte, daha sıkı denetim yapılması amacıyla 7/24 saat esasına göre nöbet tutulmasına ve hayvan, hareketlerinin belge kontrolünün yapılmasına, Aydın İli giriş noktasında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından gerekli kontrollerin yapılmasına,
5-Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yedd-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, Efeler Canlı Hayvan Borsası'nda masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yeddi emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
6- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Kaymakam başkanlığında toplanarak belirlediği kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri listesinin en geç 14.08.2017 tarihine kadar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesine;
7- Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonları adına ilçe Belediye Başkanlığı ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanlarının katılımı ile "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 ve "Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formunun" Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine komisyonumuz adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 14.08.2017 tarihine kadar DHYS(Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine, İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin 14.08.2017 gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle Valilik Kaymakamlık Müftülük ve belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına,
8-Kurbanlik hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,
9-2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6. Maddesi gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" Ek-4 alınarak-arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle işaretlenmesine, kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (x) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,
10-İl-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile Aydın Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve "Kurban Hizmetleri Komisyonunca" belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim. Birimi" kurulmasına ve bu birimde görev yapacak Serbest Veteriner Hekimlerin ve Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine, belirlenen denetim birimi ile ilgili bilgilerin kurban satış yerlerinde görünür bir şekilde halkın erişimine sunulmasına,
11-Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,
12-Belediye Başkanlıkları tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,
13-Halk Eğitim Müdürlüklerine veya İ141çe Belediyelerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm Personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurumlar tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı "Görevli Kimlik Kartı" ve "Kesim Elemanı Kimlik Kartı" düzenlenmesine, kesim yerlerinde "Kasaplık Belgesi" veya kesim eleman' yetiştirme ve geliştirme kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitim Belgesi" olanların görevlendirilmesine, 14-Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve kurban bayramından en geç 15 gün önce İl ve İlçe Gıda Tarım- ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirilmesine karantina alanı olarak belirlenen yerlere "KARANTİNA" ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına,
15- Kurban bayramı müddetince ilçe Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulacak ekipler ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün 444 40 09 no'lu telefonuna şikâyetlerin bildirilmesine,
16-Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek Aydın Büyükşehir ve İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesinin sağlamasına,
17-ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından sorumluluk alanları içerisindeki satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin kurban bayramında görevli kurumlara bildirilmek üzere 14.08.2017 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesine,
18-İlimiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına emniyet birimleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet birimlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurlarının alınmasına, kurban bayramı ve öncesi ile kurban bayramı süresi boyunca küpesiz ve/veya belgesiz olarak yakalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında lojistik hizmetlerin Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanmasına,
19-Kurban Bayramında kesilen hayvan sayılarının Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları aracılığıyla İl Müftülüğüne bildirilmek üzere 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi (t) fıkrası hükmüne göre 01.10.2017 tarihine kadar Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesine,
20-İlgili Belediyelerce mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,
21-Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı Aydın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesinin sağlanmasına, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,
22-Aydın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, veteriner hekim kontrolünde yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına,
23-Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarının zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapmalarına,
24-İl, İlçe ve mahallelerde belediyelerce ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsalar' dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, Aydın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,
25-Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlaması, Tescili ve izlemesi ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve izlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın II/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,
26-Komisyonun belirlediği yerler dışında kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin mahalle muhtarları tarafından toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi için il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılmasına,
27-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurban bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 01.10.2017 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştirme Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
28-Ilgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi kuramlarınca yapılmasına, işlem sonuçlarının İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,
29-İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,
30-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alman tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,
31-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İl Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,
32-2017 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlara göre İlçe Komisyonlarınca belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesine,
33-Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına, 34-Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda Müftülüklerce camilerde hutbe, vaaz ve televizyonlarda açıklamalar yapılmasına,
35-11Kurbannizmetleri_Komisyouygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin Adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Aydın Valiliğinin, Aydın İl Müftülüğünün, Aydın Büyükşehir Belediyesin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün, İlçelerdeki ilgili kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,
3 6-Kurbanlık hayvan satış yerlerine 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hususlara uymayan, küpesiz ve belgesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişlerine izin verilmemesine, olumsuzlukların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,
37-Bu kararın birer örneğinin gereği için; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İl Çevre ve Şehircilik, Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri IV. Bölge-Aydın Şube. Müdürlüğüne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Karayolları 28. Şube Şefliğine, Ticaret. Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, 17 İlçe Kaymakamlığına, 17 ilçe Belediye Başkanlığına, İl Milli Eğitim = Müdürlüğüne, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına ve basına gönderilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

aydın, kurban

Diğer Haberler