Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı


 Paylaş

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.08.2017 tarihli ve E.7282 sayılı yazısı. Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" Bakanlığın internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) "Mevzuat" başlığı altında , "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taslağın değerlendirilerek, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin aynı adreste yer alan "Görüş İşleme Formu" ile 6 Eylül 2017 tarihine kadar volkan.yanmaz@csb.gov.tr ile atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesini rica ederiz. Saygılarımla,

Atık Yağ

Diğer Haberler