33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu


26 Eylül 2017 tarih ve 30192 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere ilişkin tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 33 yeni meslek dalı itibariyle 48' den 81'e çıkmıştır.

 Paylaş

Bildirimiz Ek'inde sunulan 33 yeni meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan şahıslar 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılmayacaktır. Bu nedenle ek'teki listede belirtilen meslekleri icra eden şahısların 25 Eylül 2018 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları yer almaktadır.Önemle Duyurulur. <br>Ek: 1 Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler<br>Ek: 2 TOBB MEYBEM kapsam genişlemesi sağlanan meslekler

MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi

Diğer Haberler