Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR HK.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR hakkında Odamıza gelen yazıya göre,

 Paylaş

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR hakkında Odamıza gelen yazıya göre,
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 18.05.2018 tarih ve 196961 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddellerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Enstitülerince gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca ADR’te göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb. ‘nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır.

Söz konusu yazıya https://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde “DUYURULAR” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

tehlikeli madde taşımacılığı, ADR hakkında

Diğer Haberler