Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.


Sayın Üyemiz, TOBB’ den alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen;

 Paylaş

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak talimatın akabinde geçileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, EUR. 1/EUR MED Dolaşım Belgelerinin 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren tüm gümrük İdarelerinden yapılan ihracat işlemlerinde bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği kaydedilmiştir.

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde kullanılmak üzere barkodlu basım işlemleri TOBB tarafından tamamlanmış olup, Odalarımıza satış işlemlerine başlanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu barkodlu belgelerin stok ve belge takibi Mense ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)https://medos.tobb.org.trwebadresi üzerinden yapılacaktır.

Barkodlu belgeler 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle hem elektronik hem manuel onaylanabileceği gibi Odadan gümrük müşavirlerine ve firmalara satış, belge düzenleme, onaylamave vizeişlemleri MEDOS üzerinden yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir sonraki talimatına kadar manuel onay için Odaya getirilen barkodlu EUR.1 ve EUR.MED belgeleri, Oda personeli tarafından MEDOS programı üzerinden elektronik olarak kaydedilecektir.

Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS'tan takibi mümkün bulunmamaktadır. Halihazırda Odanız stokunda yer alan barkodsuz EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile firmalarda bulunan belgeler sadece manuel onaylanacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tüm belgelerde tamamen elektronik uygulama yapılması talimatının ardından eski belgeler kullanılmayacak, sadece barkodlu belgeler kullanılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Dolaşım, Menşe

Diğer Haberler