Körfez Ülkelerine İhracatta Ürün Grubu Belirlenmesi


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) yetkililerinin Körfez ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engel yaşanan ürün/ürün gruplarını belirlemek ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen kalite kontrol çalışmalarını incelemek üzere 3 Temmuz 2018 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü’ne bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

 Paylaş

Yazıda, ziyaret kapsamında ülkemiz ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik standardizasyon ve teknik düzenlemeler açısından atılabilecek adımların ele alındığı bir toplantının da düzenlendiği açıklanmıştır. Anılan toplantıda, GSO yetkilileri tarafından beş yıllık bir stratejik planın oluşturduğu, bahse konu plan çerçevesinde ülkemiz ile Körfez ülkelerinin ticaretinde önem teşkil eden bir ya da iki ürün/ürün grubu kapsamında yer alan GSO standartlarının önümüzdeki bir yıl içinde uyumlaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, GSO ülkelerine ihracatımızda önem arz eden ve teknik mevzuatlar, standartlar ile uygunluk değerlendirmesi işlemleri boyutuyla ihracatta sorun yaşanan ürü/ürün gruplarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bu itibarla, anılan ülkelerle ihracatımızda önem teşkil eden ürün/ürün grupları ile ihracatta karşılaşılan sorunların 10. Eylül 2018 tarihine kadar global@atso.org.tr eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

körfez, ihracat

Diğer Haberler