Menşe Ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)


Sayın Üyemiz, TOBB’dan tarafımıza gelen yazıda şu açıklamalara yer verilmiştir:

 Paylaş

D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Ticaret Bakanlığı’ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmişti.

menşe ve dolaşım belgelerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)’nde stok takibinin yapılabilmesi teminen barkodlu basımının tamamlanmamış olup, Odalarımıza dağıtımının yapılmaya başlandığı vurgulanmıştır.
D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) MEDOS üzerinden düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar her iki usulde (jem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenmeye başlanacağı kaydedilmiştir.
Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS’tan takibi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, halihazırda Odanız ve firma/gümrük müşaviri stokunda bulunan barkodsuz D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ile Menşe Belgesi (Malezya) sadece manuel olarak onaylanmaya devam edilecek diğer taraftan, söz konusu belgelerin barkodlu olarak basımı yapılanlarının ise MEDOS sistemi üzerinden elektronik ortamda onay işlemi tamamlanacaktır.”
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

MEDOS

Diğer Haberler