Odamız 1/25000’lik Planlardan Kaynaklanan Mağduriyetler Hakkında Basın Toplantısı Gerçekleştirdi


Odamız Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 1/25000’lik plandan kaynaklı mağduriyetler ve bir AVM bahçesinde kurulması düşünülen alışveriş çadırı için basın toplantısı düzenledi. 1/25000’lik plandan kaynaklı mağduriyet yaşayan ve basın toplantısından haberdar olan esnafımız ve vatandaşımız da basın toplantısına katılım gösterdi.

 Paylaş

Yönetim Kurulu Başkanımız Hilmi Erbaş AVM bahçesinde kurulacak olan alışveriş çadırının ilçemizde aynı sektörde faaliyet gösteren ticaret erbabını mağdur edeceği ve mevzuata uygun bir yol izlenmediği için çadırın kurulacağı alanda sorumluluğu bulunan kişilere görevlerini hatırlattıklarını, bunun sonucunda da çadırda satış işleminin yapılmadığını ve kaldırıldığını söyledi. Bu konuda girişimde bulunmanın Odanın öncelikli görevleri arasında olan “üyelerin korunması” amacıyla gerçekleştiğini vurguladı.

İkinci konu olarak salonu dolduran tüm vatandaşları ilgilendiren Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliği ve Ticaret Odasının sürece ne oranda temas ettiği hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Erbaş, Aydın Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü 1/25 binlik planların çıkması sonucunda Planlardan dolayı endişe ve kaygılar var. Öncelikle planlama süreci nasıl geliştiği konusunda bilgiler paylaşalım, Bu süreçte odalar, kurum ve kuruluşlar, hepsi planlama sürecinin başından sonuna kadar görüşleri alındı. Bizi 2 defa davet ettiler, biz de katıldık. Hatta bu toplantılara katılmadan önce ilçemizde davetli olan kurumlarla bir araya geldik. Didim Platformunda yer alan kurumlar ve STK’ları da bilgilendirdik. Turizmle ilgili görüşlerimiz talep edildi, biz de görüşlerimizi anlattık ama o sürece kadar plan çalışması ortaya çıkmış değildi. Plan yapma yetkisi 1/1000 haricinde Büyükşehir Belediyesi Meclisine verilmiş durumda. 1/1000’lik planlama yetkisi de ilçe belediyesi meclisinde. Büyükşehir Belediyesi ilgili planlamayı başlatmış ve süreci yürütmüş durumda. Ticaret Odası sizden önce bu planları görmüş değil. Bizim önemsediğimiz sadece plan çalışmalarının yapılmasıydı.
İkinci toplantıda verileri anlattılar ama planı görmedik. Biz iki toplantıda da Oda olarak planlama kuruluşunun yetkilisi ile Büyükşehir Belediyesi yetkilisine, ‘Bu planlar Didim için önemli, sizi Didim’e davet ediyoruz’ dedik. ‘Taslak planı bize gösterin’ dedik. Belki de bunu talep eden tek ilçeydik. Teknik sebeplerle bu toplantı gerçekleşemedi” diye konuştu.
Didim’in imar planlarının yapıldığı süreçler hakkında bilgiler paylaşan Erbaş, Didim’de iki kurumun planlama yaptığını belirterek sözlerine devam etti. “Didim ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Turizm Bakanlığında, bir kısmı da Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde. Alanda üst ölçekli planlar olmadığından kurumlardan görüşler alınarak 1/5 binlikleri yapılarak nazım imar planları yapılmış ve 1/1000’lik planlar yapılmış ve 10 binin üzerindeki arsa mevzuata uygun oluşturulmuş arsalardır. Bu arsalar ve parselasyon planları 3. kişiler ve yatırımcıların eline geçti. Birçok vatandaşımız buradan arsa almış. 2011’deki çevre düzeni planı aynen korunsaydı, 25 binlikte buna dikkat edilecekti” ifadelerini kullandı.
Yaşanılan sorunun düzeltilmemesi için hiçbir neden yok diyen Erbaş, “Sayın Didim Belediye Başkanımızla da bu konuyu konuştuk, O da bunun düzeltilmesi için girişimde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yeni bir çalışma ve plan yapılmasına ihtiyacımız var. Bu yapılmazsa en değerli hak olan mülkiyet hakkına müdahale edilmiş olacak. Yasal olarak bu mümkün mü? kurumlar plan yapma yetkisi var ama diğer yandan mülkiyet hakkı var. Burada doğru bir dil kullanmalıyız” dedi.
Çevreyle ilgili niteliği korunan alanlar konusunda bir yapı yasa getirilmiş değil, diyen Erbaş, “Bir kısım yerlerde tarım alanına döndürülmüş. Esas ağırlıklı itiraz olan bölgede doğal niteliği korunacak alan, burada yapılaşma getirilmemiş. Kamu yararı gereği burasının korunması gerekiyorsa buradaki insanlar mağdur edilmemeli. Başka bir çözüm üretilmeli” dedi.
Hem Didim Belediye Başkanı, hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanının bu konuyu ele alacağını ve çözüm üreteceğini düşünüyorum, diye ekleyen Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bir çalışmanın yapıldığına ve yetişebileceğine ilişkin görüşler de var. Bu planı yapan Büyükşehir Belediyesi değil mi, bu tekrardan değiştirilir. Yeter ki duruma doğru anlatalım. Biz de Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza durumu anlatacağız” dedi.
Erbaş, konuşmasının sonunda herkesin dilekçe ile itiraz etmesinin önemini vurgularken, böylelikle yetkililer tarafından dikkate alınacağını umduğunu belirtti.

balova, imar, aydın

Diğer Haberler