KOSGEB COSME Kümelenme Çağrısı


Sayın Üyemiz, KOSGEB Başkanlığı’ndan alınan yazıda; KOSGEB’in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu belirtilmektedir.

 Paylaş

Sayın Üyemiz,
KOSGEB Başkanlığı’ndan alınan yazıda; KOSGEB’in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu belirtilmektedir.
COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi" bileşeni kapsamında "Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı-European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısı yayınlandığı belirtilmektedir.
Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer aldığı belirtilmektedir.
Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler için tıklayınız
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla.

KOSGEB, COSME

Diğer Haberler