Tehlikeli Madde Denetimi Hakkında


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesine göre trafik siciline tescilli Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçların 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini alması gerekmektedir.

 Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesine göre trafik siciline tescilli Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçların 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini alması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelikten kaynaklanacak herhangi bir cezai işlem ile karışılmaması adına bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler