Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)


İlgi: TOBB’nin 23.05.2019 tarihli ve 34221550-740-5499 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilece

 Paylaş

İlgi: TOBB’nin 23.05.2019 tarihli ve 34221550-740-5499 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye'de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Söz konusu Ufuk2020 Programı'nın kendi web sayfası (https://ufuk2020.org.tr/tr)
Bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler