T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Politikaları Kurulu Anket Çalışması


T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’ndan alınan yazıda, bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla kurulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) tarafından yürütülen “Teknoloji Alanlarının Önceliklendirilmesi” çalışması kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konması çalışmalarında kullanılmak üzere “Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında) İlişkilendirilmesi”ne yönelik bir analiz çalışması başlatıldığı ve söz konusu çalışmanın, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu ilişkilendirilme anketi aracılığıyla, 27 teknoloji alanında yürütüldüğü belirtilmektedir.

 Paylaş

30 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar doldurulması beklenen anketin kritik teknolojilerin ekonomik değer/etkilerinin doğru ve güvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapılabilmesi ve bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından son derece önemli olduğu değerlendirilmekte ve bu nedenle, ankete katılımınız elzem görülmektedir.

Çalışmaya ilişkin BTYPK’nın duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: Duyuru metni https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/duyurumetni.pdf

Anket için tıklayınız https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=66451&lang=tr

Bilim, Teknoloji,

Diğer Haberler