dto twitter dto facebook dto rssBildirimlerENTR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile Didim Ticaret Odası’nın her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği gıda yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi isimlere, içinde temel gıda maddeleri bulunan gıda paketleri teslim edildi.

Didim ilçe merkezi ve mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 620 aile Ticaret Odasının gıda yardımından faydalandı.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ; ‘’Ramazan paylaşma ayıdır. Her Ramazan yapılan yardım çalışmasını bu sene de tamamladık. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutlarım ’’ dedi.

Perşembe, 15 Haziran 2017 12:45

Didim Ticaret Odasından İftar Yemeği

Didim Ticaret Odası, Didim Müftülüğü tarafından Merkez Camii önünde açılan iftar çadırında İftar Yemeği verdi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ; ‘’İlçe Müftülüğü her akşam hayırseverlerin desteği ile iftar veriyor. Biz de bu organizasyona katkı yaptık. Ramazan paylaşma ayıdır. Biz de ramazanın bu manevi atmosferine uygun bir iş yapalım dedik. Tüm hayır sahiplerine teşekkür ederiz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyor, bayramını şimdiden kutluyorum’’ dedi

Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı Didim Ticaret Odası Yönetimini ziyaret etti. 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı yapılandırma kanunu hakkında bilgiler paylaştı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Aziz Sarı, Söz konusu Kanun ile Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi, Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 INDIRIM uygulanması, Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi gibi çok önemli imkânlar getirdiğini vurguladı. Mükelleflerin bu düzenlemeden faydalanması için Başvuruların; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden veya Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerektiğini söyledi.

Ziyareti için Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı’ya teşekkür eden Başkan Üstündağ, bu avantajlardan Didim Ticaret Odası üyelerinin yararlanması için gereken duyuruları yapacaklarını belirtti.

T.C. -Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bildirilmiştir

Gümrük ye Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce, 24.4.1969 tarihli ye 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ye 87'nci maddeleri, 3.6.2011 tarihli ye 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesi ile Kooperatif ye Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanan Genelge-2017/1 ile Temsilci görevlendirilmesi başvurularında İl Müdürlüğüne getirilecek belgeler yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu genelgenin 5' inci maddesi gereğince Kooperatiflerce genel kurul toplantıları için temsilci görevlendirilmesi talebinde bulunulması zorunlu olup, temsilci görevlendirilmesi başvurularında;

a) Bu genelge ekinde yer alan başvuru formu (Ek:1),

b) çağrı için alınan kararın örneği (görev süresi sona ermiş olsa bile kooperatifi temsil ye ilzamla yetkili son yönetim kurulu, denetim kurulu, ana sözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ veya tasfiye memurları, varsa ortağı olduğu birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşmiş mahkeme karan),

c) Toplantı gündemi,

9) Vezne alındısının genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu genelgenin yürürlüğe girmesiyle, 18/4/2013 tarihli ye 2013/3 sayılı Genelge yürüklükten kaldırılmıştır. Bu nedenle daha önce Genelge-2013/3 gereği istenilen ve kooperatifler tarafından Sicil Müdürlüğünden alınan, çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge bundan sonraki genel kurul müracaatlarında Genelge-2017/1 gereği istenilmeyecektir. çağrıyı yapanların genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olup olmadıkları ise Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSIS), elektronik ortamdaki Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS) kayıtları ve ilgili kooperatif dosyasındaki kayıtlar İl Müdürlüğünce incelenerek tespit edilecektir. Yapılan incelemelerde sonuca ulaşılamadığı takdirde; ilgili ticaret sicil müdürlüğünden bilgi alınarak belirlenecektir. Konunun, Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olan, kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri Gümrük ye Ticaret Bakanlığı yetkisinde bulunan kooperatiflere ve üst kuruluşlarına (Ek-2) duyurulması, ayrıca yetki belgesi taleplerinde genelge doğrultusunda işlem yapılması hususunda; Bilgi ye gereğini rica ederim.

Ek:1 Başvuru Dilekçesi Örneği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği yazıda Ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda benzer kooperatif kuruluşları ile bağlantıya geçilerek etkili bir farkındalık oluşturulması amacıyla ilki 21-23 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen Kooperatifler fuarının kooperatifçilik sektörüne sağlamış olduğu olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak, 2. Türkiye Kooperatifler Fuarının 07-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara ATO Congressium'da düzenleneceği bildirilmiştir. Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı faaliyet alanı içinde yer alan kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin fuara katılımı için EK-1'de yer alan yazı kullanılarak başvuru yapabilirler. Ticaret Sicil Müdürlüğümüze kayıtlı olan kooperatiflere ve üst kuruluşlarına duyurulur.

Ek 1: 2017 Türkiye 2. Kooperatifler Fuarı Davet Yazısı

Ek 2: KOSGEB fuar desteği başvuru şartları

Ek 3: 2- Aydın binde Bakanlığımız Yetkisinde Faaliyet Gösteren Kooperatifler Listesi

ekleri indirme bağlantısı için tıklayınız

ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hakkında

TOBB’ den alınan yazıda; Dış İşleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; ABD'nin, 17 Mayıs 2017 tarihinde, İran'ın balistik füze programına sağladıkları destek bağlamında toplam 7 şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklama metni Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiş olup, Dış İşleri Bakanlığımız tarafından da  TOBB’ ye  iletildiği belirtilmiştir.

Söz konusu açıklamada yer alan 7 şahıs ve kuruluşun isim ve bilgileri Ek-1 'de bilgilerinize sunulmaktadır.

Söz konusu yaptırımlar kapsamına alınanlar arasında Suriye'ye patlayıcı madde ve diğer askeri malzemenin satışını kolaylaştırdığı belirtilen İran Savunma Sanayi Kurumu Ticaretten Sorumlu Direktör Yardımcısı Morteza Farasatpour ve İran'ın balistik füze programına dahil olması nedeniyle "Shahid Bakeri Industries Group" Direktörü Rahim Ahmadi'nin yanısıra füzelere tatbik edilebilir nitelikte milyonlarca dolar değerinde malzemeyi İran'a sağladığı belirtilen 3 ÇHC firması bulunmakta olduğu belirtilmiştir.

ABD Hazine Bakanlığı’ nın söz konusu kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran vatandaşları ya da aile üyelerine yönelik insan haklan nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan bireylere dair ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla birlikte aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu rapora https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2017/270917.htm linkinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin listesi Ek-2'de bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.

EKLER:

Üyelerimize duyurulur.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’dan  aldığımız 30.05.2017 tarih ve 0412/8761 sayılı yazıya istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Nisan ayına ait 5 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’’ hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre ( ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

TOBB’dan alınan 22.05.2017 tarih ve 0441/8384 sayılı yazı ekinde gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısında; ülkemizce taraf olunan “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”da (ATP) yer alan Ulusal ATP Uygunluk Belgesinin verilme koşullarını düzenleyen 08.05.2017 tarihli ve 33687606-365(365)E.38880 sayılı Bakanlık Genelgesi’nin (2017/TMKTTDGM-02/ATP) yayınlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu genelgeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinden Mevzuat/Genelgeler başlığından ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Bilgi için:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48

Pazartesi, 29 Mayıs 2017 11:02

Moldova Uluslararası Yatırım Forumu

TOBB’dan alınan bir yazıda, 7 Haziran 2017 tarihinde Moldova’nın Balti şehrinde, Moldova Belediye Meclisi, Avrupa İşletmeler Ağı ve diğer uluslararası paydaşların destekleriyle “Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” başlıklı bir Uluslararası Yatırım Forumunun düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu foruma tarım, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri, otomobil, inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 100’den fazla yerli ve yabancı firmanın katılımının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım mevzuatı ve ülkedeki yatırım fırsatlarının tanıtılacağı belirtilen forumun bitişinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Forum hakkında detaylı bilgi için Anastasi Ionas (Tel: +373 22 221 391, faks: +373 22 222 626, e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) ile irtibata geçilebilir.

Saygılarımızla,

TOBB’den Odamıza gelen yazıda, Bilindiği üzere tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu defa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler dikkate alınarak anılan Tebliğ’de bir kısım değişiklikler yapıldığı ve 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ilgili genel müdürlüğünün www.tmkt.gov.tr internet sitesinde Mevzuat/Tebliğler başlığı altından erişilebilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Başlangıç
Önceki
1
Sayfa 1 / 65