dto twitter dto facebook dto rssBildirimlerENTR

Perşembe, 11 Mayıs 2017 18:30

Didim Vergi Dairesi Ticaret Odasını Ziyaret Etti Yapılandırma Konusunda Bilgiler Paylaştı

Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, Didim Ticaret Odasını ziyaret etti. Ziyarette Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Vela ev sahipliği yaptı.

Ziyarette Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, 19.8.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, Borçların taksitler halinde ödenebilmesi, Vergi ihtilaflarının sonlandırılması, Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, imkânları getirildiğini hatırlattı.
Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini, Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiğini, Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini belirtti.

Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona erdiğini, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildiğini söyledi.

Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, “yapılan düzenleme gereğince, Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde eşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir” dedi.

Aziz sarı sözlerini şöyle sürdürdü, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir. Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alınabilecektir.

Ziyareti için Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı’ya teşekkür eden ticaret odası yönetimi bu avantajlardan Didim Ticaret Odası üyelerinin yararlanması için gereken duyuruları yapacaklarını belirttiler.

Taraflar; ilçenin ekonomik durumu, sezondan beklentiler, Devletin son dönemde KOSGEB ve Kredi Garanti Fonuyla sağladığı finansman imkânları, Günübirlik kiralanan evler hakkında bilgi paylaşımında bulundular.