Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edildi


Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir.

 Paylaş

Belgesi Olmayanlar Bu Meslekleri Yapamayacak
Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir.
26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’e yükselmiştir.
2017/1 sayılı tebliğde belirtilen 33 meslekte de 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup. 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu fiilen başlatılmıştır.
İlave edilen mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
Konuya ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, sınav ve belgelendirme hizmetlerine tüm hızıyla devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir.Meybem için başvurular Didim Ticaret Odasına yapılabilir.
Mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
Detaylı bilgi için Meybem web sayfası http://meybem.com.tr Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfası https://www.myk.gov.trincelenebilir.
Bu kapsamda başvurularınızı odamıza yapabilirsiniz. Bilgi için 0256 811 25 63
Belge zorunluluğu başlatılan meslekler(Ekli pdf dosyası)

test

Diğer Haberler