Misyonumuz

Misyonumuz; Kurumumuzun Varlık Sebebi

Yasal yükümlülüklerimizi kusursuz karşılamak, üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı yapmak, temsil ettiğimiz sektörlerin çıkarlarını savunmak ve toplumsal refah için hizmet kurumu olmak.

Bunun İçin;

*İş yaşamına ilişkin etik kuralları belirlemek, üyeler arasında yaşanabilecek haksız rekabeti önlemek

*Toplumumuzun; ilçemizin başat sektörü olan turizme ekonomik ve sosyal uyumunu sağlamak için turizm sektörü hizmet personelinin mesleki eğitimi ve çalışanların ailelerinin bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma yapmak üyelerimizin nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek

*Yerel üreticilerin ve yerli yatırımcıların ticaret kapasitesini artıracak çalışmaları yapmak ve eylem planlarının uygulanmasına rehberlik etmek

*Üniversitelerin ve fakültelerin, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermeleri için üniversite ve iş yaşamının buluşturulmasını sağlayacak eğitim çalışmaları ve organizasyonlar yapmak

*Sektörler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması için meslek komiteleri ve sektör temsilcileri ile planlı istişare toplantıları yapmak

*Didim’in turizm potansiyelini (Milet, Apollon Tapınağı vb.) etkin bir şekilde tanıtmak, İlçenin turizm sektöründe markalaşması sürecinde etkin ve lider rol almak

*Üyelerimiz ile iletişimimizi güçlendirmek için üye bilgi sisteminin etkin kullanımını sağlamak

*Yasal değişiklikleri ve iş yaşamındaki gelişmemeleri izlemek ve üyelerimizi faaliyet alanlarına göre zamanında ve doğru bilgilendirmek

*Basın ve iletişim araçlarını etkin kullanmak ve halkla ilişkilerimizi güçlendirmek

*Üyelerimizin yeni pazarlara ulaşabilmesi için Türkiye ve Dünyada mal ve hizmet taleplerini (ihale vb.) izlemek, fuar (katılım/ziyaret) ve iş gezileri düzenlemek

*Bölge ve üyelerimizin hak ve çıkarlarına aykırı ve yanlış faaliyetlerle ilgili, basın yoluyla ya da diğer yöntemlerle görüş beyan etmek ve üyelerinin haklarını savunmak

*Üyelerimizin ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde öncü olmak, üyelerimizin ticari faaliyetlerinde yol gösterici olmak ve yeni yatırım fırsatları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek

*Odamız üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ahlak ve dayanışmasını korumak

*Didim’in iş yaşamına ilişkin bilgi bankası oluşturmak, üyelerimizin ve toplumumuzun hizmetine sunmak

*Hızlı ve kusursuz hizmet vererek hizmet kalitesinde en üst düzeye çıkmak

İlginizi Çekebilir