Kalite Politikamız:

Didim Ticaret Odası olarak yasal şartlara uyan; katılımcı, yenilikçi, çalışkan, üretken, açık ve etkili yönetim ile objektif hizmet kararlılığımızı tüm birimlerimizde uygulamak, bu niteliklerimizi ve yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek üyelerimize ve toplumumuza fayda sağlamak.

•             Kurumsal gelişimi sürekli kılmak

•             Kurumsal ilişkilerimizi iş birlikleri temelinde geliştirmek

•             Tüm hizmet birimlerimizde objektif olmak

•             İnsan kaynaklarımızın bilgi ve becerisini sürekli arttırmak

Mali Yönetim Politikası

•             Oda bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde mali kaynaklarını değerlendirir.

•             Mali kaynaklarının yönetimi yıllık yapılan bütçe planlaması ile sağlanmaktadır.

•             İhtiyaç duyulan her türlü veri ve bilgi Oda tarafından erişilebilir kılınmıştır.

Sosyal Sorumluluk Politikası

•             Oda, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine önem verir.

•             Oda, sosyal sorumluluk projelerinde İlçesinde öncü bir rol üstlenmiştir.

•             Bölgemizde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

İnsan Kaynakları Politikası

•             Oda kurumsal performansını belirleyen en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Bu amaçla doğru kişileri doğru işe yerleştirir.

•             Oryantasyon ve rotasyon uygulamasının kurum performansına sağladığı katkının farkındadır.

•             Kurmuş olduğu çalışan performans yönetim sistemi ile çalışanlarının performansını izler ve gerekli iyileştirmeleri yapar.

•             Çalışanları ile beraberce kariyer planlaması yaparak, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasına olanak sağlar.

Haberleşme ve Yayınlar Politikası

•             Oda haberleşme aracı olarak basın başta olmak üzere web sayfası, elektronik posta, SMS ve sosyal medya gibi tüm araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır.

•             Oda hizmetlerini üyelerine ve ilgili tüm taraflara sunmak için iletişim kanallarını en verimli şekilde kullanır.

•             Yönetim Kurulunun vereceği karar doğrultusunda basın ile olan ilişkilerini ve basında yer alma şekli (yerel/ulusal basın toplantısı, basın bülteni, röportaj, programlara katılım, vb.) belirlenir.

Bilişim Teknolojileri Politikası

•             Oda bilişim teknolojilerini, verimliliğin bir aracı olarak kabul eder.

•             Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun metotlar belirler.

•             Bilişim teknolojileri durum analizi ve bu analiz neticesinde bilişim teknolojileri yol haritasını belirleyecek çalışmaları başlatır.

Üye İlişkileri Politikası

•             Oda hizmetlerinin geliştirilmesinde üyenin ihtiyaç ve beklentilerini birinci planda tutar.

•             Üye ihtiyaç ve beklentilerini tespit eder, üyenin sesini dinler

•             Üye bilgilerinin güncel tutulması amacıyla yöntemler uygular.

•             Üye bilgilerinin güvenliğine üst düzeyde önem vermektedir.

•             Üyelerinin memnuniyeti önceliğidir.

Risk Politikası

•             Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken muhtemel risk ve fırsatları ele almak,

•             Faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini, bilgi güvenliğini, iş sağlığı ve güvenliğini, üye memnuniyetini, Oda itibarını ve finansal kaynaklarımızı tehdit eden riskleri ele alarak değerlendirmek, yönetmek ve ihtiyaca göre gerekli önlemleri almak Risk Yönetimi Politikamızdır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kanunların vermiş olduğu yasal çerçevede, müşterilerinin öneri, şikayet, bilgi talebi ve memnuniyetlerini kolayca iletebileceği ve bu bildirimlerin hızlı, etkin, ciddiyet ve hakkaniyetle ele alınacağı ve değerlendirilip neticelendirileceği, sürekli iyileştirme gayretinde bulunularak geliştirmeye açık bir müşteri memnuniyeti sistemi taahhüt etmektedir.

×