T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Ruhsat Başvuruları Hakkında Duyurusu


Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 12.04.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda, 12.04.2018 tarihinden sonra ilk defa Ticari Plaka Çalışma Ruhsatı için Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuracak vatandaşların, başvurularının değerlendirilmesi için yapılacak iş veya işlemler görüşülmüş olup,

 Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 12.04.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda, 12.04.2018 tarihinden sonra ilk defa Ticari Plaka Çalışma Ruhsatı için Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuracak vatandaşların, başvurularının değerlendirilmesi için yapılacak iş veya işlemler görüşülmüş olup, 2018/2-5 (a) sayılı kararda, "Teklif ilgili mevzuat hükümleri ve Alt Komisyon Raporu çerçevesinde değerlendirilmiş olup; Kurumumuzun 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçişinden sonra, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (f) bendi ve 9. maddesine göre ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılacak olup, bu konuda yetki UKOME Kuruluna geçmiştir. Büyükşehir statüsüne geçişten sonra şoför esnafı gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yönetmeliklerimiz gereği ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri adına çalışma ruhsatı için yaptıkları başvuruları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, başvurularında sundukları evraklar ve ilgili yönetmeliklerimiz çerçevesinde değerlendirilmiş olup, vatandaşlarımızın ticari faaliyetleri sekteye uğratılmadan, evrakları uygun görülenlere çalışma ruhsatları düzenlenmiştir ve şoför esnafımız ticari faaliyetlerine devam etmişlerdir. İlk etapta Aydın Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2015 tarih 96 sayılı Meclis Kararı ile ilgili yönetmeliklerin geçici maddelerinde bulunan 24.03.2015 son başvuru tarihi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmış, tüm başvuruların 31.12.2015 tarihine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapılması için belirlenen süre mağduriyetleri önlemek adına 11.02.2016 tarih ve 2016/1-7 sayılı UKOME Kurul kararı ile 31.05.2016 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. 29.07.2016 tarih 2016/4-5 sayılı UKOME Kurul Kararında, 31.05.2016 tarihinden sonra başvuruda bulunanların, ruhsat yenileme şartlarına haiz olması şartı ile taleplerinin UKOME Kurulunda bireysel olarak değerlendirilmesine karar verilmiş olup, şoför esnafımızın talepleri bireysel olarak UKOME Kurulunda değerlendirilmiş ve evrakları uygun görülenlerin çalışma ruhsatlarının düzenlenmesine karar verilmiştir. Ulaşım hizmetleri kamu hizmeti olup, bu hizmetin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bu sebeple geçmişte İl Trafik Komisyon Kararı, ilgili merkez ve ilçe belediye kararları vb. kararlar ile bölge halkına hizmet amacıyla taşımacılık faaliyetine izin verilen fakat kendisine verilen bu izne karşılık bugün itibariyle ilgili trafik şube müdürlüklerinde adına tescilli ticari plakalı (M,TP) aracı olmayan ve Ulaşım Dairesi Başkanlığına çalışma ruhsatı için başvuru yapmayan gerçek ve tüzel kişilerin 12.04.2018 tarihli UKOME Kurulundan sonra yapacakları başvurular değerlendirilmeyecek olup, başvuru sahiplerine çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir. 12.04.2018 tarihi itibariyle ilgili trafik şube müdürlüklerinde araçları üzerinde tescilli ticari plakası (M, T,P) olan gerçek

Veya tüzel kişilerin 31.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar bireysel olarak yapacakları başvurular UKOME Kurulunda değerlendirilecek olup, evrakları UKOME Kurulu ve ilgili yönetmeliklerimiz gereği uygun görülenlere çalışma ruhsatının düzenlenmesine, 31.12.2018 tarihinden sonra bu sürenin gerekli görülmesi durumunda UKOME Kurulu tarafından uzatabileceğine ya da gerekli görülmezse 31.12.2018 tarihinden sonra tüm taleplerin reddinin uygun olduğuna, toplantıya katılan üyelerin Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. Üyelerimize duyurulur

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ukome

Diğer Haberler