T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2 Yıl Vize Yapılmayan Çalışma Ruhsatları Hakkında Duyurusu


Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 12.04.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 2 yıl üst üste çalışma ruhsatı vize başvurusu yapmayan (P) ve (M) grubu ticari plakalı araç sahiplerinin 12.04.2018 tarihinden sonra yapacakları vize başvurularına dair hususlar görüşülmüş olup, 2018/2-5 (b) sayılı kararda,

 Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 12.04.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 2 yıl üst üste çalışma ruhsatı vize başvurusu yapmayan (P) ve (M) grubu ticari plakalı araç sahiplerinin 12.04.2018 tarihinden sonra yapacakları vize başvurularına dair hususlar görüşülmüş olup, 2018/2-5 (b) sayılı kararda, "Teklif ilgili mevzuat hükümleri ve Alt Komisyon Raporu çerçevesinde değerlendirilmiş olup; M Plaka ile İlçe ve Mahalleler Arasında Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 17. maddesinin D bendinde yer alan "Birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vizelenmeyen Çalışma ruhsatları UKOME kararı ile iptal edilir." ibaresi yer almaktadır. İlgili yönetmelikte vize dönemi olarak Ocak ayı belirlendiği için 31.01.2015 tarihine kadar geçerli çalışma ruhsatlarını alan taşımacıların birbirine müteakip olarak 31.01.2016 tarihine kadar 1. yıl, 31.01.2017 tarihine kadar 2. yıl, 31.01.2018 tarihine kadar 3. yıl vize işlemlerini yaptırmadıkları tespit edilmiştir. 31.01.2016 tarihine kadar geçerli çalışma ruhsatlarını alan taşımacıların ise birbirine müteakip olarak 31.01.2017 tarihine kadar 1. yıl, 31.01.2018 tarihine kadar 2. yıl vize işlemlerini yaptırmadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu taşımacılara ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan devir işleminden sonra birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vize işlemini yaptırmayan taşımacılara geçmiş dönem vize işlemlerini tamamlamaları için 31/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmesine, 31/12/2018 tarihinden sonra yapacakları başvuruların reddine ve çalışma ruhsat numaralarının, ad/soyad, plaka numaralarının belirlenip çalışma ruhsatlarının ve ticari plaka haklarının iptali için UKOME Kuruluna sevk edilmesine; "P" Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinin (e) bendinde "Birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vizelenmeyen Çalışma ruhsatları UKOME kararı ile iptal edilir." ibaresi yer almaktadır. Bahse konu yönetmeliğimizde vize dönemi olarak Eylül ayı belirlendiği için 30.09.2015 tarihine kadar geçerli çalışma ruhsatlarını alan taşımacıların birbirine müteakip olarak 30.09.2016 tarihine kadar I. yıl ve 30.09.2017 tarihine kadar 2. yıl vize işlemlerini yaptırmadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu taşımacılara ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan devir işleminden sonra birbirine müteakip 2 yıl içerisinde vize işlemini yaptırmayan taşımacılara geçmiş dönem vize işlemlerini tamamlamaları için 31/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmesine, 31/12/2018 tarihinden sonra yapacakları başvuruların reddine ve çalışma ruhsat numaralarının, ad/soyad, plaka numaralarının belirlenip çalışma ruhsatlarının ve ticari plaka haklarının iptali için UKOME Kuruluna sevk edilmesinin uygun olduğuna, toplantıya katılan üyelerin Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. Üyelerimize duyurulur

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ukome

Diğer Haberler