TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu Seçim Süreci Başladı


Ülkemizde kadın ve genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek üzere “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu” ve gençler arasında gelişmesine öncülük etmek üzere ise “TOBB Genç Girişimciler Kurulu” kurulmuştur.

 Paylaş

Girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde odalar ve borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağı TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları seçim süreci başlamıştır.

Mevcut İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş olup kurul üyesi olmak isteyenler tekrar başvuruda bulunmalıdırlar. Her iki Kurul üyelikleri içinde Didim’den 21’er kişi yer alacaktır. Müracaatlar Didim Ticaret Odasına yapılacaktır
İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulunda yer almak için üyelik başvurusu yapmak gerekmektedir.
Başvuru için; Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyesi adayının www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde bulunan formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurması ve Didim Ticaret Odasına teslim etmesi gerekmektedir. İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulu üyelikleri için son başvuru 24 Ocak 2019 perşembe günü saat 17.00′dir.
Genç Girişimciler Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin; 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise gün almamış olması, Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.
Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.
Üye başvurusunda istenilen şartlar, çalışma esasları ve seçimler ilgili yönetmelikler www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde yer almaktadır.
Kurul Üyelik kayıtları tamamlanmasından sonra Aydındaki tüm Oda ver Borsalarda temsilciler 27 Şubat 2019 Çarşamba günü gerçekleşecek seçimle il icra komitesi üyelerini belirleyecektir. Seçmen listeleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü duyurulacak ve İl İcra Komitesi üyeliği adaylık başvuruları 11- 18 Şubat 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

TOBB, Aydın, KGK, GGK,

Diğer Haberler