Üye aidat işlemleri
5174 Sayılı Kanun gereğince, Didim Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.
Aidat
Didim Ticaret Odası üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki Gelir Vergisi’ne; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi’ne matrah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç toplamı üzerinden binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.
Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını Didim Ticaret Odasına elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler. Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)
Ödeme Yapılacak Yerler
Didim Ticaret Odası na yapılabildiği gibi Aşağıdaki Banka Şubelerine de yapılabilmektedir.

Üye Aidatını banka üzerinden ödediyseniz lütfen dekontu selincetinaslan@didimto.org.tr adresine gönderiniz

Türkiye Halk Bankası A.Ş
Hesap No 16000001
IBAN: TR14 0001 2009 5440 0016 0000 01
Akbank T.A.Ş. Didim Şubesi
Hesap No 5512
IBAN: TR37 0004 6009 5488 8000 0055 12
T.C Ziraat Bankası A.Ş. Didim Şubesi- 1322
Hesap No 37701923-5001
IBAN: TR39 0001 0013 2237 7019 2350 01
Yapı Kredi Bankası A.Ş Didim Şubesi
Hesap No 83304430
IBAN: TR24 0006 7010 0000 0083 3044 30
Türkiye İş Bankası Didim Şubesi - 3029
Hesap No 0442965
IBAN: TR20 0006 4000 0013 0290 4429 65
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Didim Şubesi
Hesap No: 00158007297376463
IBAN: TR 82 00015001 5800 7297 3764 63
Denizbank didim Şubesi - 4690
Hesap No: 3992613
IBAN: TR75 0013 4000 0039 9261 3000 02
Para Cezası ve İcra Takibi
Zamanında ödeme yapmayan Didim Ticaret Odası üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık %2,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.
×