Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Didim Ticaret Odası’na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.
Didim Ticaret Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir.

Bu hizmetler:
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezrinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
Odamız yayınlarından faydalanma,
Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma, Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, kanuni ikametgah belgesi, mümessillik belgesi, imza sirküleri gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme
Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
Üye kimlik kartı Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi, Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminer, panel, kurslar tertip edilmesi, İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,
Çok amaçlı salon ve tiyatro salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi.
Yüksek öğretim gören fakir ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs verilmesi.
Yüksek öğrenim gören öğrencilerin odamızda staj yapmalarının sağlanması.
Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.
×