Yapı Müteahhitlerinin Alması Gereken COVID-19 Tedbirleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda 20.03.2020 tarih ve 74223 sayılı Genelge ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve alınacak tedbirler belirlenerek 25.03.2020 tarih 76039 sayılı ve 15.04.2020 tarih 88481 sayılı yazılar ve eklerinde belirtilen konulara uygulamalarda titizlikle riayet edilmesi gerektiğinin talimatlandırıldığı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 2020/9 nolu Genelge, 25.03.2020 tarih 76039 sayılı ve 15.04.2020 tarih 88481 sayılı yazılarda belirtilen hükümler doğrultusunda kuruluşlarca şantiye mahallinde yapılan denetimler sırasında Covid-19 önlemlerinin alınmadığının tespit edilmesi durumunda tanzim edilmesi gereken belgelerin yazı ekinde gönderilmekte olduğu, bahsi geçen tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi durumunda; öncelikle kuruluşlarca ekte gönderilen uyarı yazısının tanzim edilmesi suretiyle yapı müteahhidinin uyarılması, sonrasında 2020/09  nolu Genelgede belirtilen tedbirlerin 24 saat içinde alınabileceği göz önüne alınarak yapı denetim kuruluşlarınca bu uyarı sonrasında ivedilikle tekrar şantiye mahallinde gerekli kontrollerin tekrar yapılması, eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması durumunda ise yine yazı ekindeki tutanağın tanzim edilerek, bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazı ve bahsi geçen belge ve tutanaklara buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

×