Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı


Türkiye’deki kooperatiflerin dünyadaki başarılı kooperatiflerle işbirliği geliştirilmesini sağlamak için pek çok yeni alanda kooperatif kurulmasına Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü öncülük etmekte olup bu alanlardan birisi de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren kooperatiflerimizdir. Söz konusu kooperatiflerin kuruluşu ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları devam etmektedir.

 Paylaş

Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmana erişimine ilişkin karşılaşılan sorunların tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla sayın bakanımızın teşrifleri ile Kayseri’de 28 Eylül Cuma günü ilgili bakanlıkların, kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sanayi ve ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının bankaların, kooperatiflerin ve potansiyel kooperatif girişimlerinin katılım sağlayacağı yenilenebilir enerji kooperatifleri çalıştayı düzenlenecektir. Program kapsamında ayrıca kayseri ilinde kurulu S.S. mobilyacılar yenilenebilir enerji üretim kooperatifinin 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin tesis açılışı gerçekleştirilerek saha gezisi yapılacaktır.
Bu kapsamda, yazı ekinde programı bulunan çalıştaya katılım sağlamak isteyenlerin aydin.tim@gtb.gov.tr adresine bildirmesi rica olunur.

yenilenebilir enerji

Diğer Haberler