AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına ilişkin Mavi Rehber Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda;

Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Mavi Rehber adında bir kılavuz yayınladığı, bahse konu rehberin, malların serbest dolaşımının yanı sıra birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümleri içerdiği ve ülkemize de uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlanması ve yol göstermesi amacıyla rehberin dilimize çevrildiği ve Bakanlık internet sitesinde https:/www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde yayımlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

×