Alman Dışişlerine Seyahat Uyarısını Kaldırma Çağrımız

Türkiye’nin de içinde yer aldığı 160 ülkeye seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatan Almanya Dışişlerine Didim Ticaret Odası bir yazı kaleme aldı. Başkan Vekili Hikmet Atilla imzası ile gönderilen yazının Türkçe metni şu şekilde;

Sayın Heiko Mass

Almanya Dış İşleri Bakanı

Sayın Bakan,

Covid-19 da uluslararası sosyal ve ekonomik ilişkilerin büyük anlam ifade ettiğini tekrar bize gösterdi. 

Turizm, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve kültürel etkileşimin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Küreselleşmeyi toplumsal ve ekonomik açılardan kolaylaştıran turizm, bazı hesaplara göre en büyük ekonomik faaliyettir

Tarihte de sıkı ilişkiler içerisinde olan Türkiye ve Almanya, Ekonomik ve sosyal açıdan da güçlü bağlara sahiptir. İki ülke arasındaki ilişkiler Ticari ilişkilerin ve antlaşmaların ötesinde anlam ifade etmektedir: Ülkeniz milyonlarca soydaşımıza ev sahipliği yaptığı gibi her yıl sayıları artan Alman Vatandaşı da Türkiye’de yaşamayı tercih etmektedir. Derin bağları olan ülkelerimizin birbirinden ayrı düşünülmesi olanaksızdır.

Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türkiye’nin Turizm alt yapısı çok güçlüdür. Bundan dolayı Türkiye Dünyada en çok tercih edilen tatil ülkelerinden biridir.

Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yarıdan fazlasının AB ülkelerinden gelmesi önemlidir. Bu kitlenin içinde Alman Vatandaşlarının payı büyüktür.

Küresel ölçekteki covid-19 krizine karşı sektörümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok hızlı reaksiyon göstermiştir.  Başta Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı olmak üzere alınan kararlar diğer ülkeler tarafından takip edilmektedir.

Ülkemiz; sağlık altyapısı, sağlık çalışanlarının sayıca ve tecrübe olarak üstünlüğü ile hızlıca alınan önlemler sayesinde covid-19 pandemisini diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar çabuk kontrol altına almıştır. Hayatlarını ülkemizde geçiren Avrupalı komşularımızın da bu süreçte ülkemizi terk etmemesi ve basına verdikleri beyanatlar, duyulan güvenin en büyük ispatıdır.

Her yıl tatillerini ülkemizde geçiren Alman misafirlerimizin ilgisi ve seyahat uyarılarının kalkma beklentisi göstermektedir ki Türkiye önemli bir tatil ülkesidir. Almanya’daki Tur operatörleri ve Seyahat Acentaları için de Türkiye önemli bir ülkedir.  

Sayın Bakan, Sizden beklentimiz normalleşme adımlarının atıldığı bu dönemde turizm için vereceğiniz kararlarda ülkemizi diğer Avrupa birliği ülkelerinden ayrı tutmamanızdır.

Türkiye’yi seyahat uyarısı kapsamına almamanızı Sizden rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Hikmet Atilla

Didim Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Almanca Metin

Herrn Außenminister

Heiko Maas,

MdB Platz der Republik

11011 Berlin Deutschland

Sehr geehrter Herr Minister,

die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass das Zusammenleben der Nationen in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht von größter Bedeutung ist. Der Tourismus spielt wie immer eine wichtige Rolle bei den Beziehungen zwischen den Ländern und der kulturellen Interaktion. Der Tourismus, der die Globalisierung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht erleichtert, ist gleichzeitig die größte wirtschaftliche Komponente.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sind nicht neu, auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sind wir eng miteinander verbunden. Die Beziehungen unserer Länder haben noch mehr Bedeutung: Millionen von unseren Landsleuten leben in Deutschland, vom Jahr zum Jahr wächst die Zahl deutscher Bürger, die in der Türkei leben.

Wie Sie auch wissen Herr Minister, die touristische Infrastruktur der Türkei ist sehr gut. Deswegen ist die Türkei auch ein beliebtes Urlaubsland. Fast die Hälfte der Touristen, die in der Türkei ihren Urlaub genießen, kommen aus den EU-Ländern. Hier ist der Anteil deutscher Staatsbürger ziemlich hoch.

Sowohl die touristische Industrie als auch unser Kultur- und Tourismus-Ministerium reagierten sehr schnell auf die globale Covid-19-Krise. Die getroffenen Entscheidungen, insbesondere das Programm zur Zertifizierung des sicheren Tourismus werden von anderen Ländern befolgt. In unserem Land wurden die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 schnell getroffen. Die Gesundheitsinfrastruktur in der Türkei ist gut ausgerichtet, so dass wir die Covid-19-Pandemie schnell unter Kontrolle gebracht haben. Unsere Mitbürger aus europäischen Ländern, die in unserem Land leben, haben die Türkei nicht verlassen.

Das Interesse der Deutschen, ihren Urlaub in der Türkei zu verbringen, ist groß. Dies zeigt auch, wie wichtig die Türkei als Urlaubsland ist. Auch im Interesse der Reiseveranstalter und Reisbüros ist die Türkei als Reiseland wichtiger Partner. Wir wünschen uns nun von Ihnen Herr Minister, dass Sie im Zuge Ihrer Normalisierungsschritte unser Land bei Ihren Entscheidungen mit dem Tourismus nicht von den Ländern der Europäischen Union getrennt betrachten.

Deswegen bitten wir Sie Herr Minister die Reisewarnung für die Türkei aufzuheben.

Hochachtungsvoll

Hikmet Atilla

Industrie- und Handelskammer Didim

×