Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden tarafımıza iletilen yazıda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir) 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

– Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL’den 250 Bin TL’ye,

– Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL’den 50 Bin TL’ye,

Yükseltilmiş olduğu belirtilmektedir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesinin 500 Bin TL’den az olamayacağı belirtilmiştir.

01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvimin bulunmadığı belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmalarının TOBB’un da iştirakiyle sürmekte olduğu belirtilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesinin 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiş olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

×