Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğünü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ’lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin’de bulunan Avrupa KOBİ’lerini destekleyecek AB Yardım Merkezi’ni kurma kararı almıştır.

Bu çerçevede Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Cosme)” kapsamında, “Çin’de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, ekte yer alan bilgi notunda paylaşılan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

×