Banka Ücret ve Komisyonlarına Sınırlama Getirildi

Sayın Üyemiz,

10 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili düzenlemeye gidilmiştir.
 
Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2.400’den 51’e, finansal tüketiciler için ise 20’den 16’ya indirilmiştir.
 
Böylece ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla üyelerimizin maliyetlerinde önemli düşüşler sağlanacaktır.
 
Düzenlemeler, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ek 1: İlgili Resmi Gazete Kararı

×