Çalışanlar İçin Muafiyet Belgeleri Düzenleme Aşamaları

Değerli Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Görev Belgesi” Düzenlenmesi konulu son genelgesinde sokağa çıkma kısıtlama muafiyeti olan işyeri çalışanları için işyeri yetkililerince düzenlenen tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği bildirilmiştir. Muafiyeti olan sektörlerde çalışan kişiler artık e-devlet kanalıyla İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacaktır. Şayet sistemsel bir problem yaşanması halinde bir seferliğe mahsus olarak Ek’te yer alan belge en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla manuel olarak düzenlenecektir.

işlemlerinizi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız E-Başvuru işlemine dair aşamaları gösteren kılavuz ve görseller ek’te yer almaktadır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İlgili genelge tam metin

×