Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Sıfır atık Yönetmeliği Uyarısı

Bilindiği üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 9.10.ve 11.maddede “Mahalli İdarelerin görev, yetki ve sorumlulukları, sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkelerin, organize sanayi bölgeleri ve havalimanlarının yükümlülükleri, yönetmeliğin diğer maddelerinde sıfır atık sisteminin kurulması, kurum kuruluş ve işletmelerin sorumlulukları, yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler, yönetmelik ekinde yer alan EK-1(Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takviminde yer verildiği bildirilmiştir.

Bakanlığın Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek-3’ünde yer alan Sıfır atık Yönetim Sisteminin kurulması için belirlenen kriterler doğrultusunda, 12.01.2020 tarihi itibariyle Temel Seviye Sıfır Atık Belge Alma süreci Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS) üzerinden başlayacağı hususu bildirilmektedir.

Bakanlığın Yönetmeliğin Ek./1-13’si gereğince Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, Limanlar, İş Merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis büro kapasiteli olanlar), Alışveriş Merkezleri (5000 m2 ve üzeri olanlar) , ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer alan Sanayi Tesisleri, Eğitim Kurumları ve Yurtlar (250 ve fazla öğrencisi bulunanlar), Konaklama Tesisleri (100 oda ve üstü olanlar), Sağlık Kuruluşları (100 yatak ve üzeri kapasiteli olanlar), Akaryakıt istasyonları ve Dinlenme Tesisleri, 300 ve üzeri konuta sahip siteler ve Zincir Marketlerde 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, bina ve yerleşkelerde (www.sifiratik.gov.tr sayfasında yer alan “İlgili Sektörel Sıfır Atık Kılavuzuna” uygun olarak) ikili ayrı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi, atıkların depolanması durumunda, geçici depolama alanlarının kurulması (Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında yer alan geçici depolama alanı kriterlerini sağlayan), eğitimlerin verilmesi, Sıfır Atik Bilgi Sistemine faaliyet girişlerinin tamamlanması ve sıfır atık belgesinin alınması gerektiği bildirilmiştir.

Yönetmelikle belirtilen sürenin tamamlanmasına yaklaşık 4 ay kaldığından sürecin etkin ve verimli olarak yönetilmesi için çalışmaların hızlandırılması, eksikliklerin tamamlanması, Sıfır Atik Yönetim Sisteminin kurulması, Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden belge başvurulan yapılarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’nin alınması konusunda bağlı kurum/ kuruluş /işletmelerin bilgilendirilmesi istenmiştir.

Ancak; Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, kuruluş/işletmelerin Sıfır Atık Belgesini almadığı veya sistem üzerinde başvurusunun bulunmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda; Yönetmelik ekinde belirtilen sürenin tamamlanmasına yaklaşık 1 ay kaldığından sürecin etkin ve verimli olarak yönetilmesi için çalışmaların hızlandırılması, eksikliklerin tamamlanması, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden belge başvuruları yapılarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar Temel Seviye Sıfır Atık Belgesinin alınması konusunda bağlı kurum /kuruluş /işletmelerin bilgisine sunarız.

×