COVİD-19 Salgını Mücbir Sebep Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2.4.2020 tarihli yazısında; Covid-19 virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerle bu Kanun tarafından istisna edilmiş olan sözleşmelerin yüklenicilerinin, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabileceği,

Söz konusu başvuruda; Covid-19 salgını nedeniyle yüklenilen işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi gerektiği,

Yapılan başvuru üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığının da değerlendirilmesi alınarak sözleşmenin feshine veya yükleniciye süre uzatımına karar verilebileceği hususları belirtilmektedir.

×