Damga Süresini Doldurmuş Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatı İçin Son Gün 01 MART 2021

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Bildirilmiştir

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinden; 31/12/2020 tarihi sonu itibariyle damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcıları Ocak ayının başından 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili kurum / kuruluşlara müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketleri veya dağıtımdan sorumlu işletmelerin dağıtım ağında takılı olan 10 yılını doldurmuş sayaçların 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları,

Pazar yerlerinde kullanılmakta olan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf Otomatik Olmayan Elektronik Tartı Aletleri ile Yay ve Elektronik Tertibatı Bulunmayıp tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, asma teraziler, Tek kollu kantarlar, ibreli terazi kullanıcılarının 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına muayene başvurusunda bulunmaları,

Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Tanker Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçek Kapları, Lastik Hava Sayaçları, Aks Kantarı, Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, Hız İhlal Tespit Donanımları,  Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonlar ile kapasitesi 2000 kg üzeri olan Otomatik Olmayan Tartı Aleti kullanıcılarının https://basvuruportal.tse.org.tr adresi veya e-devlet üzerinden 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) elektronik ortamda muayene başvurusunda bulunmaları,

Otomatik Tartı Aletleri ile Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu periyodik muayene yetkisi dışında kalan ve kapasitesi 2000 kg ve altında olan Otomatik Olmayan Tartı Aleti kullanıcılarının 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine muayene başvurusunda bulunmaları,

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları ile Isı Sayaçları kullanıcılarının 01/03/2021 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili Yetkili Muayene Servislerine muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

×