Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, üyelerden gelen talepler ve Birlik girişimleri sonucunda, 14 Ekim 2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in yayınlandığı bildirilmekte olup konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek Listesi:
DDAS BİLGİ NOTU.pdf

×