Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, 24.11.2020 tarihli ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın 25.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: Bilgi Notu

×