Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Semineri (İnternet Üzerinden)

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.04.2020 tarih ve 34221550-876.02-3642 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” sistemi hakkında 16 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00’te http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal’ın katılımı ile gerçekleştirilecek seminerde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. 

EK’i görmek için tıklayınız.

×