Didim Hikayesini Arıyor

Didim Ticaret Odasının, turizm kentleşme ve tarım sektörlerinde gelişim eksenlerini belirlemek ve sürdürülebilir bir büyüme için başlattığı proje kapsamında Aydın Valiliği başkanlığında; proje ile ilişkili kamu kurum, kuruluşları ve STK temsilcileri bir araya geldi.
Katılımcıları selamlayarak açılış konuşmasına başlayan Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Didim sektörel gelişim stratejileri projesinin Aydın Valiliği, kamu kurum kuruluşları, STK’lar ve sektördeki kişilerin katkı ve destekleri ile büyüyen bir proje olduğunun altını çizdi. “Projeye katkıda bulunan başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Bakanlık yetkililerimiz ve Sayın Valimize özellikle teşekkürü borç biliyorum” dedi.
Projenin temel amacının Didim ekonomisinin ana başlıkları olan Turizm, gayrimenkul ve tarım sektöründeki temel sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, bunların birbirleriyle etkileşimlerine tespit ederek uzun vadede Didim açısından uygulanabilir bir stratejik yol haritasına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Projenin başlangıcından bu yana sekizinci toplantıyı yaptıklarını, açılış toplantısının ardından, konaklama, yeme içme eğlence, yapı müteahhitleri, mimar- mühendisler, tarım ve sağlık turizmi sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını, bugün kamu kurum kuruluşları ve STK’ların görüş ve önerilerini almak amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını dile getirdi. “Bu süreçte projenin sahiplenmesi ve yürütülmesinde hassaten emeği olan Aydın Vali Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan’a teşekkür ederim” dedi.
Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü, “Turizme geç başlamış ama bugün geldiği noktada önemli bir potansiyel barındıran İlçemizin yeni yatırımlar alması ve problemlerin çözümü açısından iş birliğine ihtiyaç var. Tam bu noktada özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın İlçemizi 2006 yılında Turizm gelişim bölgesi ilan etmesi, buna bağlı olarak Didim için proje üretiyor olması kıymetli bir fırsattır. Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Valimiz başkanlığında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün önderliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) hazırladığı bir sunum izledik. TGA da yaptığı çalışmalarla Didim açısından önemli bir fırsat sağlayacaktır. Yaptığımız bu çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığının Didim için hazırladığı projeye; yerelden, sektörün içinden, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarından görüşlerin taşınmasını sağlayacak, projeye etki etme ve birlikte geliştirmeye katkı sunacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın iş birliğine son derece açık olduğundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Yapıcı bir tutum içerisinde bölgedeki Kamu kurumları ve STK’larla diyaloğa açık süreç yürütmektedir”
Didim’in önemli tesislere, çok ciddi bir kültürel varlığa, Apollon Tapınağı, Milet Ören Yeri gibi arkeolojik zenginliklere sahip olduğunun altını çizen Erbaş, 20.000’in üzerinde yatak kapasitesinin yeni yatırımlarla ve tahsislerle birlikte artacağını, önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerini tamamlamasının ardından çok daha büyük adımlar ve projeler ortaya çıkacağını söyledi. Bu noktada özellikle Turizm sektörünü etkileyen temel sorunlar olduğunu dile getiren Erbaş önümüzdeki dönemde su problemiyle karşı karşıya kalınacağını vurguladı. Didim’de hem içme ve kullanma suyunu hem de tarımdaki sulamayı yeraltı kaynaklarından karşıladığımızı hatırlattı. Beşparmak barajının yapılmasının acil olduğunu,elektrik noktasında da sorunların çözülmesi için Didim’e TEİAŞ tarafından bir tarafo merkezinin yapılması gerektiğini ifade etti.
Ören yerlerimizin koruma imar planlarını yapılmadığını, onlardan yeterince turizmde istifade edilemediğini söyledi.
“Turizm demek sağlık demek” diyen Erbaş, Sağlık noktasında devam eden bir hastanemiz var. Bunun en kısa zamanda yapılması önümüzdeki turizm döneminde ciddi bir artıdır.” ifadelerini kullandı.
İlçemizin Sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyel taşıdığını, Bakanlığın da bu konuda çalışmalar yaptığını ifade eden Erbaş, turizm sezonunun dışına taşan sezon dışında da müşteri ağırlayan sektörün önemli fırsatlar içerdiğini söyledi.
“Turizmin sürdürülebilir olması açısından paradoksal bir sorunla karşı karşıyayız” diyen Erbaş, “şehrin hızlıca büyümesi, bu büyümenin; istikametinin, şeklinin, niteliğinin belirlenmemiş olması buna ilişkin bir çabanın olmaması uzun vadede Turizm ve kentleşme noktasındaki paradoksu ortada çıkarıyor. Çözüm üretmek, kent bütününde turizmle etkileşimi de dikkate alarak; ulaşımından çevre sorunlarına, çevre sorunlarından sosyal aktivite alanlarına kadar tüm ihtiyaçları tasarlayan yeni bir planlamaya ihtiyacımız var. Eğer kentleşme başlığında kentimizin gideceği yönü, niteliği, istikameti belirleyen bir stratejiye ulaşamazsak Kuşadası’nın yaşadığı şeyi yaşamaya mecbur kalabiliriz. Kuşadası turizmde Türkiye’deki ilk destinasyonlardan bir tanesi ama bugün geldiğimiz noktada hala potansiyel taşıyor olsa bile arzu edilenin çok uzağına gelmiş noktada. Didim’in çarpık yapılaşma anlamında yeni bir Kuşadası olmaması için yeni bir stratejiye ihtiyacımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Belediyelerimiz planlama yapıyor. Eşgüdüm içerisinde bütüncül bir planlama yapamadığımız zaman kaynak israfına yol açıyoruz, dönülemez hatalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Ülkemiz açısından da önemli bir sektör olan tarımın, özelinde de zeytin ve zeytinyağı sektörünün 1999 yılındaki Toprak reformu dağıtımından sonra İlçemizde hızlı gelişerek bugün ekonomimizdeki payının 100 milyon liranın üstüne çıktığını hatırlatan Erbaş, bu alanda Didim’de çok ciddi bir potansiyel olduğunu vurguladı. Tarımın, tarıma dayalı endüstrinin geliştirilmesine de ihtiyaç olduğunu söyledi. Devletin bu alanda yatırımları desteklediğini fakat kapasitenin üzerinde yatırımlara izin verildiğinde, kapasiteyi aşan yatırımların atıl hale geldiğine dikkati çekti. “Planlama yapmayıp o alanda kapasiteye uygun yatırımlara izin veren mekanizmalar oluşturamazsak kaynaklarımızı israf etmiş oluyoruz” dedi. Kaynağın Devletin veya Özel sektörün olmasının bir önemi olmadığını, kaynağın ülkemizin kaynağı olduğunun da altını çizdi. bunu yapılandırma konusunda yeni bir bakış açısına geliştirerek yatırım ihtiyacını belirleyen, planlama sürecinde ihtiyaç olup olmadığına bakan bir mekanizma ihtiyaç olduğunu ifade etti. “Bunu yapmadığımızda piyasanın kendi kendine düzeltme yapmasını veya çöküş yaşıyarak düzenlemeye gitmesini beklemek durumunda kalıyoruz” dedi.
Ayrıca ilçede temel sorunların çözülmesi noktasında tüm sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Tüm katılımcılara davetlerine icabet ettikleri ve projeye verdikleri katkılar için teşekkür eden Erbaş, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın, Bakanlık yetkililerimizin, Aydın Valimizin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirip o çalıştayla projemizi tamamlamak istiyoruz. Çalıştayımızı “Didim hikayesini arıyor” üst başlığında tamamlayıp sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Kamu kurum kuruluşlarımızın uygulaması noktasında takibini yapmak istiyoruz. Bu arada çalışma boyunca bize yardımcı olan yol gösteren, Prof Dr. Ramazan Aktaş, Prof. Dr. Yavuz Ercil ve Dr. Türkay Kısa’ya teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Didim Ticaret Odamızın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin Didim’in kalkınması için yaptığı çalışmaya Aydın Valiliği olarak bütün gücümüzle destek vermek için buradayız. ilçelerimizin tamamında olduğu gibi Didim’in de ihtiyaçları var. Gelişmekte olan bir ilçe olarak Didim’in önünde çok büyük imkanlar var, çok önemli değerleri ve büyük bir potansiyeli var. Bu gelişmeyi sağlarken bu potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde nasıl kullanacağımız, kamu hizmetlerini koordinasyon içinde planlayarak Didim’in Aydın’ımıza ve Türkiye’ye nasıl çok daha yararlı olacağı konusunda buradaki çalışmamız büyük önem arz etmektedir. Dışarıdan bakıldığında Didim bir Turizm kenti olarak görülüyor ama turizmde istediği yere henüz varamamış. Turizmin yanında tarım ve diğer sektörlerde de çok önemli potansiyelleri var. Biz de tüm kamu kuruluşlarımızla, Odalarımızla, STK’larımızla birlikte bu gelişmeyi desteklemek için ve bir koordinasyon içerisinde el birliğiyle gönül birliği ile Didim’in çok daha iyi yerlere nasıl getirebilirizin gayreti içerisindeyiz. İnşallah kurum ve kuruluşlarımızla Adnan Menderes Üniversitesi’nin katkılarıyla, İl müdürlüklerimizin, bölge müdürlüklerimizin Odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla, başta Turizm ve tarım olmak üzere bütün yönleriyle Didim’e Ülkemize, insanlarımıza çok daha güzel projeler, çalışmalar yapmak amacıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Ekim ayında da inşallah bunun devamı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katılımıyla bir çalıştay gerçekleştiriceğiz. Bugünkü çalışmamız buna bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Ekim ayındaki çalıştaya kadar bu projelerin olgunlaştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarımızın da Didim ile ilgili hangi projeyi yaptığı, bundan sonraki günlerde hangi çalışmayı yapacağı, Didim’in ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda yol gösterici olacaktır.” dedi. Toplantının hayırlı olmasını diliyerek “başta Didim Ticaret Odası olmak üzere bütün kamu kurum, kuruluşlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Açış konuşmalarının ardından Projedeki gelişmeler hakkında proje koordinatörlerinden Dr. Türkay kısa bilgilendirmelerde bulundu. Bundan önce yapılan toplantılar ve ziyaretler hakkında bilgiler verdi. Bu kadar geniş bir katılımın olmasının kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek teşekkür etti. En başta Didim hakkında hazırlanmış binlerce döküman üzerinde çalışmalara başladıklarını söyledi. bu çalışmalardaki tartışma zeminini ortaya koymaya çalıştıklarını, bu değerlendirmeler sonunda bir içerik analizi gerçekleştirdiklerini, içerik analizinde de Turizm, kentleşme ve tarım sektörleri yanında eğitimin de bunlarla beraber görülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Bu kavram haritasının amacının strateji geliştirme sürecine katılımcıların odaklanmasını sağlamak, bilgi birikimlerini eşitlemek ve düşünmeye teşvik etmek amacı taşıdıklarını söyledi. Eğitimle beraber bu 4 alanda yoğunlaştıklarını, çalışma hakkında bilgilendirmeler yapmak ve görüşlerini almak üzere proje paydaşı olan kurumları ziyaret ettiklerini hatırlattı.
Guruplar halinde sektör toplantıları yaptıklarını, 7 ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini, problemleri kayıt altına aldıklarını ve bilgilerine başvurduklarını söyleyen Kısa “burada da Kamu tarafından Didim’in geleceği ile ilgili sizlerin görüşleri ve yaşadığınız sorunlar hakkında Ekim ayında yapacağımız çalıştayımıza ışık tutmak hem de bununla ilgili bilgilendirme alt zemini hazırlamak üzere bir araya geldik. Çok geniş ve tüm tarafların katıldığı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Ekim ayının sonunda sektörel stratejilerin ortaya konacağı bir raporu kamuoyuna sunacağız” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Neslihan Aktaş, Adnan Menderes üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Eren Gönül kurumlarının çalışmaları, sayısal veriler, gelecek planları ve didim hakkında tespitlerini içeren sunumlar yaptı.
projede şimdiye kadar yapılan analiz çalışmaları ve tespitler hakkında bilgi veren Proje Koordinatörlerinden Prof. Dr. Yavuz Ercil moderatörlüğünde kurum temsilcilerinin görüşleri alınarak toplantı tamamlandı.
Toplantıya 76 davetli kuruluştan 85 temsilci katıldı.
×