Didim Ticaret Odası Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Ticaret Odasının gelenekselleşen Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması için Meclis üyeleri ve basın mensupları kahvaltıda bir araya geldi. Katılan davetlilere teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı. “Tüm zorluklarına rağmen mesleğinizi sürdürmenizi çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Erbaş, kamuoyunun bilgi alma hakkı ve kamunun denetlenmesini sağladığı için demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak değerlendirilen gazetecilik mesleğinin, objektif ve hakkıyla yapıldığında çok kıymetli ve demokrasinin düzgün işlemesi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Basının hem dünyada hem Ülkemizde giderek taraflı bir hal aldığının gözlemlendiğini dile getirdi, “bu rahatsız edici ve demokrasinin gelişmesi açısından riskli bir durumdur. Basın camiasının çalışma koşulları, sosyal koşullar ve gelirlerinin makul bir gelir düzeyine erişmesi konusu da sektörün çözmesi gereken en önemli sorunlarındandır” dedi. Bu durumun gazetecilerin objektif olması için önemli olduğunu, iyi niyetli ve görevini düzgün yapanları bir kenara ayırırsak kendi ekonomik bağımsızlığı sağlayamadığı zaman maalesef objektiflikten uzaklaşıldığını ifade etti. “Gelişerek, problemlerinizi aşarak daha iyi bir sene geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Gazetecilerin yeni yılını kutlayarak 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Ülkemiz ve İlçemiz için 2023 yılının ilk altı ayının seçim atmosferinde geçtiğini, Seçimden önceki 6 ay ve seçimlerden sonraki ikinci 6 ayda uygulanan ekonomik politikalarının farklı olduğunu hatırlattı.

Erbaş, “Maliye Bakanımızın ifadesiyle rasyonel politikalara dönüldü. Daha önceki ekonomik politikalardan dolayı çok yüksek bir enflasyon yaşadık, maalesef halen bu yüksek enflasyon devam ediyor. Ama ikinci 6 ayda en azından para ve maliye politikasındaki birtakım adımlarla ekonomi yeni bir rotaya girdi. İş hayatı açısından baktığımızda atılan adımlar neticesinde bir takım maliyetler çıktı. Bunlar başka bir tartışmanın konusu. Ama yanlış giden bir politikadan dönülmüş olması da 2023 yılına ait önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. İnanıyor ve temenni diyoruz ki 2024 ve 2025’te de bu rasyonel politikalardan geri dönüş olmaz. Çünkü Türkiye’nin, ekonominin devasa sorunları var. Enflasyon gibi tüm Ülkeyi ilgilendiren çok ağır bir sorunla karşı karşıyayız. Bunların aşılması açısından kararlılıkla bu politikalara devam edilmeli” dedi.

2024 Turizm Sezonundan Umutluyuz

Turizm hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erbaş, 2023’te 2019 yılı rakamlarını da aşan iyi bir sezon olduğunu, sezonun başında enflasyondan ve döviz artışlarından kaynaklanan fiyat politikası değişikliğinin uluslararası rekabette yaşanan sorunların maalesef bir miktar turist kaybına sebep olduğunun fakat sonradan toparlandığının altını çizdi. Temmuz ağustos ayında turizmin toparlandığını 2019 yılını aşan bir rakamla sonuçlandığını söyledi. Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “56 milyon turist hedefini aştık ve turizm gelirlerinde de hedefe ulaşıldığını görüyoruz. Turizm hem Ülkemiz hem de İlçemiz için önemli. Bizim de turizm gelirlerimizde ve Konaklama sayılarımızda artış var. Yapımı 2024 sezonuna kadar tamamlanacak ve yakında inşaatına başlayacak yeni konaklama tesislerimiz var. Turizmde hem ülkemizde hem de ilçemizde olumlu gelişmelerin olduğunu kaydetmek lazım. Turizm özellikle cari açığın kapanma noktasında önemli bir araç. Çünkü ihracatta, özellikle mal ihracatı noktasında ciddi zorluklar var. Arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Türkiye 2023 yılını 256 milyar dolar civarında ihracatla tamamladı ama hizmette 100 milyar mertebesine gelen bir ihracatımız söz konusu. Mal ihracatının hemen hemen yarısına yaklaşmış durumda. Turizm de onlardan bir tanesi. Turizm gayrisafi milli hasılamızın % 5’inin aşmış durumda.

Turizmde Niteliksek bir Perspektif Oluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı son 3-4 yıldır niceliksel değil, niteliksel bir perspektifle bakıyor. Sayısal artışın bir sınırı, marjı var. Özellikle İspanya gibi turizm hareketliliği yaşayan ülkeler kapasite sorunu yaşadığı için turistin sınırlı gelmesi noktasında yaklaşımı var. Kaynaklar sonsuz değil. Önemli olan kişi başı elde edilen gelirin artması. Bizde de 2023 yılını 2019 ile mukayese ettiğimiz zaman kişi başı harcamanın giderek arttığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Turizmde niteliksel bir değişim yönünde ilerleme var. 2024 için de şu anki verilerin iyi olduğunu, konjonktürel bir savaş, olağanüstü bir şey, Allah muhafaza başkaca bir ülkeyi etkileyen bir gelişme olmazsa -ki olmamasını temenni ederim- önemli bir sezona hazırlanacağımızı söyleyebilirim. Fevkalade bir şey olmazsa 2024 yılı, 2023 yılından görece iyi geçeceğini ifade etmek lazım.

Turizm Tanıtımında Bütüncül Bir Anlayış Olmalı

Türkiye’nin turizm tanıtımı ve pazarlamasında da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’nın kurulmasıyla beraber önemli gelişmeler oldu. Parçalı tanıtım yönteminden bütüncül tanıtım yöntemine geçti. Tüm destinasyonlar da bence bunu yapmalı. TGA nasıl Türkiye’nin tanıtımını tek elden yapıyorsa İlçeler ve iller de bu yöntemi seçmeliler. Parçalı tanıtımlardan ziyade bütüncül yaklaşıma geçme noktasında bir anlayışa ihtiyaç var. Didim’in de buna ihtiyacı var” dedi.

Yerel Seçim Sağlıklı ve Huzur İçinde Geçmeli, Türkiye Gerçek Gündemine Dönmeli

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere de dikkati çeken Erbaş, “önümüze bir yerel seçim var. İnşallah sağlıklı, huzur içerisinde gerçekleşir ve önümüze bakarız. Çünkü seçimlerin olduğu dönemler, geçmişte de gördüğümüz gibi kamuda, siyasette rasyonel birtakım adımların atılmasını engelliyor. Seçimler gündemde çıkarsa önümüzde en azından istikrarlı 4 yıllı aşan bir süre var. Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Tekrar ekonominin yoluna girmesine, dış politikada atılması gereken adımlara ihtiyaç var. Biz inanıyoruz ki seçimler tamamlandıktan sonra rasyonel politikalara devam edilecektir. Şunu da tespit etmek lazım, bizim ekonomi modelimiz maalesef henüz daha gelişmiş dünyayla rekabet etme noktasında sorunlar taşıyor. Eğitim sistemimiz uzun vadede problemlerimizden bir tanesi. Nitelikli insan yetiştirme, becerileri ortaya çıkarma açısından önemli bir model henüz daha inşa edebilmiş değiliz. Türk eğitim sistemini büyük bir reforma tabi tutmak lazım. Parlamentoda partiler üstü bir çalışmayla Türk eğitim sisteminin yenilenmesine ihtiyaç var. Eğer yenileyemezse, becerileri ortaya çıkaran eğitim modeline geçilemezse, Üniversite ve temel ortaöğretim sistemini mevcut ezbere dayalı soyut eğitim sisteminden çıkıp değiştiremezsek önümüzdeki dönemde dünyayla rekabet etmekte zorlanacağız. 10 bin dolarlar seviyesindeki kişi maşına milli gelirimizi 20 bin, 25 bin, 30 bin dolarlara çıkartmak istiyorsak önemli reformlar yapmaya ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de kamu personel rejimi. Kamuda maalesef verimlilik noktasında ciddi verimlilik sorunları yaşadığımız ortada.  Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin temel meselelerini odaklanıldığı, temel meseleler için önemli adımların atıldığı, ülkenin temel sorunları için uzun vadeli yol haritalarının çıkartıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz, arzuluyoruz” dedi.

İklim değişikliğinin artık gelecek için öngörülen değil içinde yaşanılan dönemi etkileyen, Ekonomi ve üretim modellerini değiştiren bir olgu olduğunu ifade eden Erbaş, aralık ayında BAE’de yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansında alınan kararlara dikkati çekti. Bilim adamlarının öngörülerinin ortaya çıktığını vurguladı. Kademeli bir geçişle 2026 yılına kadar Avrupa Birliğine ihracat yapmak isteyenlerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile izleneceğini ve ek vergiler uygulanacağını hatırlattı. Buna dikkat etmeyenlerin rekabet şansı kalmayacak, eğer buna dikkat etmezsek bu üretimde, istihdamda kayıplara, ithalatın artışına, dolayısı ile enflasyona sebep olacak” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin ani yağışlar, seller ve su kıtlığına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Erbaş, bu durumun kuraklıktan kaynaklı nüfus hareketlerine, göçe sebep olacağını ifade etti. Ülkemizin göç güzergahında ve göç edilen Ülke olduğunu hatırlattı.

2023’de yaşanan en önemli gelişmenin 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri olduğunu ifade eden Erbaş, 50 binden fazla insanımızın kaybına sebep olduğunu hatırlattı. Başta İstanbul olmak üzere deprem bölgelerinde yer alan şehirlerimizin tehdit altında olduğunu söyledi. “Yerel yönetim ve Hükümetin birlikte hareket etme kapasitesini artırıp ivedilikle hareket ederek depreme dirençli kentler oluşturmalıyız” dedi. En önemli sorunlarımız olarak nitelediği; depreme dirençli kentler, eğitim reformu, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm için hemen atılacak adımların 20 – 30 yıl sonrasında neticelerin alınacağını dile getirdi.

2023 Bütçe Hedefini Tutturduk

Odanın 2022 yılı sonunda belirlediği 2023 yılı bütçe hedefini tutturduğu söyleyen Erbaş, enflasyonu dikkate alarak 2023 yılında 7,5 milyon Olan bütçenin 12 milyon liraya çıkardığını söyledi. 2023 yılı bütçesinin %45’i kadar nakit değerle 2024 yılına geçtiklerini belirtti. Bütçe dengesinin faaliyetleri etkileyen önemli bir etmen olduğunun altını çizdi.

İlçemizi Etkileyen Temel Meselelerde Tespit ve Önerilerimizi hazırlıyoruz.

2024 yerel seçimleri öncesinde mimar ve mühendislerden oluşan bir oluşum ile İlçemizin sosyal yaşamı ve ekonomisini etkileyen temel meselelerinde mevcut durum tespiti yapan, tek başına eleştiren değil, öneriler sunan rapor hazırlığı içinde olduklarını duyuran Erbaş, yerel seçime kadar çalışmayı tamamlayacaklarını kamuoyu ve seçim sonucunda kim kazanırsa kazansın Belediye Yönetimi ile paylaşacaklarını söyledi.

Hayatını kaybeden gazeteciler Bahri Aşık ve Kemal Etleç’e rahmet ve tüm gazetecilere başsağlığı dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

×