Didim Ticaret Odasının Katkıda Bulunduğu Tez Çalışması Yayınlandı

Karabük Üniversitesi Coğrafya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi alan Aziz Tuncer “Didim İlçesinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi” hakkında tez çalışmasını yayınladı. Bu tez çalışmasında Didim ilçesinin sürdürülebilir turizmi üzerine dört bölümden oluşan araştırma yapıldı. Didim’in fiziki ve beşerî coğrafya özellikleri belirtilerek, turizm faaliyetleri ile olan ilgisi açıklandı, Didim ilçesinin turizm coğrafyası incelendi. Didim ilçe sınırları içerisinde yaşayan yerel halkın sürdürülebilir turizm tutumları ve bu konudaki düşünceleri açıklandı.

Tez çalışması hakkında bilgiler veren Tuncer “Didim ilçesinin sürdürebilir turizmini ele alan tez çalışmasını bitirmiş bulunmaktayım. Bu bilimsel çalışmada Didim turizmini sürdürebilirlik boyutunda ele almak ile birlikte Didim’in coğrafi özelliklerinin turizme faydaları üzerine durulmuştur. Bu kapsamda İlçenin CBS programı yardımıyla haritalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada Didim Ticaret Odasının da katkıları olmuştur. Başta Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş’a, Genel Sekreter Murat Güneş’e, Basın – Halkla ilişkiler Sorumlusu Ali Kayabaşı’ya, Balat Muhtarı Ali Konya’ya, Ak-Yeniköy/Balat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Günay Yavaş’a ve katkı sağlayan diğer kişi ve kurumlara teşekkür ederim. Bu bilimsel çalışmanın Didim turizmine katkı ve fayda sağlaması dileğiyle” dedi.

Tez çalışmasını http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1194 bağlantısından indirerek inceleyebilirsiniz.

×