Erasmus Akreditasyon Çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 22.09.2020 tarih ve 8166 sayılı yazıda, Türkiye Ulusal Ajansı’nın “Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvurusu” konulu yazısına atfen,

-2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık sürecinin başlamış olduğunun ve bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren “Erasmus Akreditasyon Çağrısı”nın, “Erasmus Kalite Standartları”nın ve Başvuru Formunun yayımlandığının belirtilmekte olduğu,

-Erasmus Akreditasyonu Sisteminin, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunduğu, 

-Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yer alan proje okullarında görevli öğretmenlerin ve eğitim gören öğrencilerin, kurum ve kuruluşların işletmelerinde beceri eğitimi veya staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin, uygulamalı eğitim alan çırak ve kalfaların, mesleki yeterliliğe sahip usta vb. olarak çalışanların ve burada sayılan kişilerin programlı ve belgeye götüren nitelikte mesleki eğitiminden sorumlu personelinin, faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar yurt dışı staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri yarışmaları, öğretmen görevlendirmesi, işe yerleşme ve çalışma ziyareti kapsamındaki mesleki gelişimleri için program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum ve kuruluşlara gönderilebilecekleri,

-İhtiyaç olması halinde, konuya İlişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından çevrim içi bilgilendirme oturumları yapılacağı, bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr?id=le970ddb-ff02-4f02-a2fI-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracılığıyla iletilmesinin gerekmekte olduğu, 

belirtilerek Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12:00’ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinde yer alan form üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

×