ETUYS Yetkilendirme KEP İle Evrak Gönderim

Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS ‘ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evraklar yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi gerekmekteydi.

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra Genel Müdürlüğümüze yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderilecektir.

“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul Ve Esasları” dökümanı yazımız ekinde yer almaktadır.

Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Bakanlığımız İnternet sayfasında yer alan “Destek ve Teşvikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

İlgili yazıyı görmek için tıklayınız

Saygılarımızla

×