Gelir ve Kira Hibe Destek Başvurusunda Bulunmayan Şahıs İşletmesi Üyelerimizin Dikkatine

Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü‘nden Odamıza gelen yazıda; Ticari İşletmeleri Covıd-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası ”Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer ise illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında ”Kira Desteğinde” bulunulduğu hatırlatılmıştır,

Bahse Konu Desteklerden;

  • 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler;
  • Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan ”esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler,
  • Kira desteği için işyeri kira olanlar

faydalanabilmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı’nca yapılan incelemeler kapsamında; ilimizde 4.479 Esnaf / Ticari İşletme yukarıdaki şartları taşımasına rağmen destek başvurusunda bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Söz konusu hibe desteğinden yararlanabilecek olanların ekonomik faaliyet tanımları liste halinde T.C. Ticaret Bakanlığı websayfasında bulunan, aşağıda sunulan linkte yer almaktadır.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri

Bahse konu üyelerimizin hak kaybına uğramaması adına bilgilerine sunarız.

×