Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden Bildirilmiştir

Tarım ve Orman Bakanlığı/Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 21817801-320.03.01.02-E.3647032 sayılı kayırlı yazıda 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’’ kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 2019 TARİH VE 30784 SAYILI Resmi Gazete’de yayınlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

İlgili ek ‘’ https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php  ’’adresinde ‘’ISPM-15 Uygulamaları ‘’başlığı altında yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

×