Helal Akreditasyon Kurumu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)  alınan bir yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK), hukuken kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) yayımladığı helal standartlarını benimsediği, bu standartlar uyarınca hem yerli hem de yabancı belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunduğu belirtilmektedir.

Anılan yazının devamında, ülkemizde helal belgelendirmenin ihtiyari bir alan olduğu, diğer taraftan, helal uygunluk belgelerinin güvenilir olup olmadığının yetkili akreditasyon kurumunun gerçekleştirdiği denetimler neticesinde sağlandığı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarına ait sertifika ve kapsam bilgilerinin resmi internet sitelerinden (https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-kurulusarama) kamuoyu erişimine açık olarak yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede piyasaya arz ettiği ürünlerinin helal olup olmadığı konusunda oluşabilecek sorunlarla karşılaşılmaması adına helal belgelerin helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınması önem arz etmekte olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

×