HEPİMİZ DİDİM’İZ Grubu Oluşturuldu

İnsanlık tarihi farklı zaman dilimlerinde bütün toplumları etkileyen büyük kırılmalara şahitlik etmiştir. Bu tarihsel kırılma süreçleri ise büyük dalgalar yaratarak toplumları çeşitli arayışlar içine sokmuştur. Nitekim bu arayışların getirdiği yenilikler, farklı biçimlerde de olsa bütün toplumları etkileyerek onlara değişim ve dönüşüm tecrübeleri yaşatmıştır. Tarihte yaşanılan büyük kırılma ve dönüşümler incelendiğinde en önemli nedenin, bir bütün olarak insanlığın yaşadığı büyük bunalımlar ve krizler olduğu gerçeği görülecektir. Literatürdeki ismiyle COVID-19 salgınının yol açtığı pandemi hâli, dünya ölçeğinde yaşanan tam da böyle bir bunalımdır.
Pandemi sonrası yeni bir Dünya düzeni dizayn edilmeye başlamıştır. Her ülke kendi kaderi ile baş başa kalmış, kendi dinamikleri ve kaynakları ile hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu, kendisine ne kadar avantaj ve güç sağladığı gerçeği ile yüzleşmiştir. Toplumlar ise büyük bir çaresizlik ve umutsuzluk içine düşmüştür.
Toplumlar zor zamanların zorluklarını yenmek için, dayanışma, yardımlaşma, iş birliği ve güven duygusu gibi insanları birbirine yaklaştıran sosyal enerji imkânları üretebilirler. Bu tür sosyal enerji oluşturan toplumların, krizlerin üstesinden gelme hususunda daha başarılı oldukları bilinmektedir.
Biz de aşağıda imzası bulunan STK’lar olarak bu süreçten çıkardığımız sonuçla güçlerimizi, tecrübelerimizi bir araya getirerek tüm kaynaklarımızı daha verimli kullanarak ilçemizin konularını bir bir ele almaya karar verdik.5 ana başlıkta topladığımız bu konuları TURİZM, ULAŞIM, TARIM, EKONOMİ ve SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER başlıklarında belirledik.
Her bir başlığı kendi içerisinde sınıflandıracak şekilde sekretarya oluşturup, yol haritamızı çıkararak bunları somut hale getirecek çalışmaları başlattık. Gördük ki, her bir konu bir diğer konu ile iç içe ve birini çözmek için bir diğerine ihtiyaç var. Dolayısıyla hep bir arada bulunmak ve biz biriz demek ihtiyacını hissettik. Bu nedenle HEPİMİZ DİDİMİZ dedik.
Bundan sonraki süreçte HEPİMİZ el ele vererek, ortaya çıkan sinerji ile DİDİM için çalışacağız.
×